• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2019 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

Nedeľa po Vstúpení 2019 - 100 rokov od smrti M. R. Štefánika

Kázňový text: Ž 33, 12-2

Vybrané verše 33. Žalmu sú vyjadrením vďaky Hospodinovi. Celý tento žalm má názov Chvála prozreteľnosti a všemohúcnosti Božej. Žalmy boli v židovskom náboženstve piesňami a boli súčasťou náboženských obradov v Jeruzalemskom chráme. Boli to časy, keď sa náboženské veci neoddeľovali od veci národných, pretože židovský národ bol zároveň Boží vyvolený ľud. Byť Židom znamenalo prihlásenie sa ku konkrétnemu národu, ale zároveň to bolo priznanie sa k viere v jediného Boha. Nič národné sa neriešilo bez náboženského a nič náboženské sa neriešilo bez národného.

Čítať ďalej: Nedeľa po Vstúpení 2019 - 100 rokov od smrti M. R. Štefánika

5. po Veľkej noci 2019

Kázňový text: 1Tim 2,1-4

Chceli by ste mať spokojný život, bratia a sestry? Bez nejakých stresov, bez nových vecí, ktoré do života prichádzajú a my sa s nimi musíme vyrovnať, bez problémov, ktoré by sme museli riešiť? Ale toto asi celkom reálne nie je. Kým chodí človek do práce, tak sa nájde vždy niečo, prečo sa znervózňuje, trápi, stresuje. A príde domov a doma to pokračuje nanovo.

Čítať ďalej: 5. po Veľkej noci 2019

2. po Veľkej noci 2019

Kázňový text: J 20, 24-31

Neveriaci Tomáš a jeho postoj po Ježišovom vzkriesení je vždy vďačný priestor na rozmýšľanie. Je to životný príbeh človeka, ktorý bol najprv neveriacim, potom uveril a stal sa Ježišovým učeníkom, potom sa z veriaceho stal neveriaci po Ježišovej smrti a nakoniec z neveriaceho veriaci po Ježišovom vzkriesení. To už je ozaj riadne nerozhodný človek, môžeme si v duchu trochu zanadávať, ako rýchlo menil postoje a dnes by sme povedali, ako rýchlo menil kabáty.

Čítať ďalej: 2. po Veľkej noci 2019

1. po Veľkej noci 2019

Kázňový text: 1J 5, 1-6

Apoštola Jána nazývame aj evanjelistom lásky, pretože v mnohých častiach svojich biblických kníh hovorí o láske k Bohu a vyzýva k láske k Bohu. Táto pasáž zo záveru jeho prvého listu je podobná. Snaží sa v nej vysvetliť, že ten, kto miluje Boha, musí milovať aj Ježiša Krista, pretože ten, kto miluje Boha predsa miluje aj toho, kto sa z Boha narodil.

Čítať ďalej: 1. po Veľkej noci 2019

Veľkonočný pondelok 2019

Kázňový text: Sk 10, 34-43

Náš biblický text opisuje udalosti, ku ktorým došlo v čase, keď už existovala prvá cirkev. Začalo prenasledovanie zo strany Židov a kresťania boli nútení opustiť Jeruzalem. V tej dobe žil v Cezarey muž menom Kornelius, ktorý bol stotníkom Rímskej armády. Bol to zbožný a bohabojný muž s celým svojím domom a mal videnie, v ktorom si mal zavolať do svojho domu učeníka Petra. Stalo sa. Trvalo to trošku dlhšie, pretože Peter bol Žid a za normálnych okolností by do pohanského domu nešiel, ale aj on mal videnie a tak bol k tomu Pánom Ježišom Kristom dotlačený.

Čítať ďalej: Veľkonočný pondelok 2019

Veľkonočná nedeľa 2019

Kázňový text: 1Pt 1,3-9

Slávime dnes sviatky Veľkej noci a ja by som vám chcel pripomenúť to, o čom sme spolu hovorili minulý týždeň. Chcem, aby ste dnes a zajtra mysleli na to, že tieto dni nemáme len prežiť ako nejakú nutnú povinnosť v rodine a s blízkymi, ale aby ste mali na mysli, že dnes slávime sviatky Veľkej noci s veľkou radosťou a vďačnosťou voči Pánu Bohu.

Čítať ďalej: Veľkonočná nedeľa 2019

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

august 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Nasledujúce udalosti

Žiadne udalosti