• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2023 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

22. po Svätej Trojici 2022

Kázňový text: Mt 25, 14-15

Milí bratia a sestry, blížime sa ku koncu cirkevného roka a tak sa nám blížia aj podobné témy týchto posledných nedieľ. Mali by sme sa venovať posledným veciam človeka, ako je smrť, vzkriesenie, posledný súd a potom večný život, alebo večné zatratenie. Tie témy v cirkevnom roku sa každoročne opakujú, čo má svoju logiku a opodstatnenie. Občas si potrebujeme pripomenúť, že tu na zemi sme len obmedzený čas a že aj keď život na tejto zemi je dôležitý, predsa len je dôležitejšia večnosť, ktorá príde potom. Teoreticky to ovládame, ale musíme si to pripomínať, lebo občas nás tak zahltí ten pozemský život a jeho starosti, že zabúdame, že toto tu nie je to jediné, čo máme, a nie je to ani to najpodstatnejšie.

Čítať ďalej: 22. po Svätej Trojici 2022

20. po Svätej Trojici 2022

Kázňový text: Ef 1, 3-4

Páči sa mi téma reformačného týždňa

  • Ako kresťania si neuvedomujeme, čo máme
  • Aké máme výsady a výhody – občas sa tvárime ako ubití chudáci
  • My sa môžeme tešiť, lebo máme niečo, čo ľudia tohto sveta nie a ak odmietajú Boha, ani nikdy mať nebudú
  • Tento týždeň má povzbudiť naše sebavedomie – nie pýchu
  • Nie sme chudáci, nie sme zaznávaní, nie sme nedôležití, nie sme bezvýznamní – sme soľ zeme, dávame tomuto svetu chuť

Čítať ďalej: 20. po Svätej Trojici 2022

19. po Svätej Trojici 2022

Kázňový text: Ez 19, 29-30

Keď písal prorok Ezechiel tieto slová, bol Izraelský národ v Babylonskm zajatí. Bol rok 597 pre narodením Ježiša Krista, keď babylonský kráľ Nebukadnecar prišiel so svojím vojskom k hradbám Jeruzalema, dobyl mesto a tisícky vzdelaných ľudí a remeselníkov odvliekol do zajatia. Ustanovil sebe podriadeného alebo vazalského kráľa a odišiel. Boli to veľmi ťažké a kruté časy a proroci ako Izaiáš oznamovali, že to bol trest za hriechy ľudí a že Pán Boh nemal inú možnosť, len fakt dotlačiť do biedy Boží ľud a tak sa mu pripomenúť.

Čítať ďalej: 19. po Svätej Trojici 2022

18. po Svätej Trojici 2022

Kázňový text: Jon 4, 10-11

Dnešná kázeň, bratia a sestry, bude mať trochu netradičnú formu. Bude sa skladať z niekoľkých otázok a odpovedí. Ale keďže nie je možné, aby sme na ne odpovedali všetci, tak sa o tie odpovede pokúsim ja. Ale to neznamená, že nemôžete rozmýšľať so mnou. A samozrejme môžete so mnou nesúhlasiť, pretože to neznamená, že tie moje odpovede budú správne. Možno sa so mnou nestotožníte a budete mať na niektoré otázky iný názor, ale ja tu nestojím ako ten, ktorý zjedol všetku múdrosť sveta. Myslím, že dobré slovo, alebo dobrá kázeň je aj vtedy, keď nad ňou musíte rozmýšľať. A niekedy, keď bude čas, môžeme sa o nich porozprávať konkrétnejšie.

Čítať ďalej: 18. po Svätej Trojici 2022

17. po Svätej Trojici 2022

Kázňový text: L 19, 45-46

Dnes pôjdeme trochu naokolo, ale mám stále na mysli, kde chcem dôjsť. Dnešnú nedeľu sa chceme poďakovať Bohu za úrody zeme, teda za požehnanie, ktoré nám Pán Boh dáva v živote na tejto zemi. Prednostne je to za materiálne zabezpečenie života, za jedlo, za každodenný chlieb, za všetku starostlivosť o naše telo. O tom je dnešná nedeľa, ale tá cesta k tomu bude trošku komplikovanejšia.

Čítať ďalej: 17. po Svätej Trojici 2022

14. po Svätej Trojici 2022

Kázňový text: 1Kr 11, 11-13

Nedávno som čítal na internete článok o vojne na Ukrajine, kde popisovali nové zbrane, ktoré dostali ukrajinskí vojaci. Išlo o nejaké rakety, ktoré sú navádzané na cieľ prostredníctvom satelitu. Bola k tomu aj ukážka, ako sa raketa vystreľuje na jednom mieste a ako dokáže trafiť cieľ na vzdialenosť až 40 km. Písali, že tieto rakety sa dokážu trafiť pri takýchto vzdialenostiach s presnosťou na 2 metre. A popritom nezabudli spomenúť, že ich už v Amerike testovali na vzdialenosť 80 kilometrov.

Čítať ďalej: 14. po Svätej Trojici 2022

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

december 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nasledujúce udalosti

štvrtok - 30. nov 2023 18:00 Obišovce - fara
Stretnutie mužov
piatok - 01. dec 2023 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník
piatok - 01. dec 2023 17:15 Obišovce
Mládež
nedeľa - 03. dec 2023 08:00 Suchá Dolina
1. adventná
nedeľa - 03. dec 2023 09:30 Obišovce
1. adventná