• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2021 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

Zelený štvrtok 2020

Kázňový text: Mk 14, 3-9

Bratia a sestry, tento rok sme prišli o príležitosť prísť k spovedi a Večeri Pánovej. Máme síce viac času a príležitostí na stíšenie sa a na pokánie, ale možnosť počuť slová Pána Ježiša: Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, a toto je moja krv, ktorá sa za vás vylieva... tak túto možnosť počas tohtoročného pôstneho času nemáme.

Čítať ďalej: Zelený štvrtok 2020

6.pôstna 2020

Kázňový text: 2M 20, 8-11

Priznám sa, že už dlhší čas myslím na toto prikázanie a na výklad, ktorý som chcel k nemu povedať. To boli aj moje prvé pohnútky, prečo pripraviť v pôste kázanie na desať Božích prikázaní. Aj keď počas veľkonočných sviatkov túto sériu na chvíľu prerušíme.

Čítať ďalej: 6.pôstna 2020

5.pôstna 2020

Kázňový text: 2M 20, 7

Dnes sme, milí bratia a sestry, pri našom druhom prikázaní, ktoré je venované Božiemu menu. Ak by sme prikázanie o nerobení si podoby Boha nechali ako druhé, to o Božom mene by bolo teda v poradí tretie. Dnes bude reč o Božom mene, ale ani nie tak o jeho nepoužívaní, ako skôr o tom, že nie je správne ho zneužívať.

Čítať ďalej: 5.pôstna 2020

4.pôstna 2020

Kázňový text: 2M 20, 4-7

Venujeme sa teraz, v pôste, prikázaniam a dnes pokračujeme prikázaním, ktoré v našej skrátenej podobe, ako sme sa to niekedy učili naspamäť, nie je. Niektorí teológovia hovoria, že obsah týchto slov je zhrnutý vo vete: Nebudeš mať iným bohov okrem mňa. Ale, napríklad Reformovaná cirkev hovorí o týchto slovách ako o druhom Božom prikázaní. Z tohto dôvodu v kalvínskych kostoloch nenájdete žiadne obrazy, ani žiadne oltáre, iba jednoduchý stôl, ktorý slúži k Večeri Pánovej.

Čítať ďalej: 4.pôstna 2020

3.pôstna 2020

Kázňový text: 2M 20, 1-3

Už niekoľko nedieľ sa venujeme Starej zmluve a niektorým udalostiam, ktoré súviseli s prikázaniami. Hovorili sme už o svätostánku, o truhle zmluvy, o tom ako Hospodin hovoril Mojžišovi o prikázaniach, ktoré boli dané na poučenie. Dnes by som rád začal postupne rozoberať samotné prikázania, ktoré tvorili základ všetkých predpisov a ktoré dal Pán Boh Mojžišovi na hore Sinaj.

Čítať ďalej: 3.pôstna 2020

2.pôstna 2020

Kázňový text: 2M 25, 1-9

Podpisovali ste už niekedy nejakú zmluvu? Určite áno. V našej spoločnosti je to úplne bežný spôsob fungovania. Aspoň vy dospelí, určite máte zmluvu s nejakým mobilným operátorom, prípadne s firmou, ktorá vám dodáva plyn, elektriku, alebo vodu. Alebo máte zmluvu s nájomníkmi pôdy, či len obyčajnú zmluvu o založení bežného účtu.

Čítať ďalej: 2.pôstna 2020

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nasledujúce udalosti

Žiadne udalosti