• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2022 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

18. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: L 16, 19 – 32

Pred troma týždňami sme spolu otvoril tému viery vo večný život, ale potom sme mali mládežnícke bohoslužby a ďalší týždeň som slúžil v Gelnici a tak sme sa k nej viac nedostali. Rád by som sa k tomu dnes vrátil. Spomínali sme, že Pán Ježiš hovoril o večnom živote úplne suverénne bez okolkov a pochybností, ako o niečom samozrejmom, čo prichádza po smrti človeka. A dnes by som rád pokračoval v rozprávaní o tom, ako je večný život úzko prepojený s časnosťou. Vybral som preto veľmi známe podobenstvo Pána Ježiša o Boháčovi a Lazárovi.

Čítať ďalej: 18. po Sv. Trojici 2021

16. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Mt 16, 24 – 25

Kto chce prísť za mnou, takto reagoval Pán Ježiš na slová svojho učeníka Petra, ktorý Ježiša začal odhovárať od utrpenia a smrti. Hovoril Pane, to sa ti nesmie stať. Po pokarhaní potom Ježiš povedal túto veľmi čudnú vetu: ...kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Opýtam sa vás teda priamo:

Podarilo sa vám už zaprieť samého seba?

Čo to vlastne je?

Čo to znamená zaprieť samého seba?

Zaprieť svoju identitu, zaprieť kto som?

Čítať ďalej: 16. po Sv. Trojici 2021

15. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Luk 14, 12 – 14

Čím sa podľa vás, bratia a sestry, odlišuje veriaci človek od ľudí tohto sveta? V čom sú tie základné odchýlky života kresťana a nekresťana? Tých odlišností by malo byť viac, určite nie iba jedna. Napríklad v tom, že kresťania majú iný hodnotový rebríček. Alebo v tom, že žijú iný život, alebo mali by žiť iný život. Modlia sa, chodia do spoločenstva, mali by sa zodpovedne správať k životu, mali by byť láskavejší a ohľaduplnejší, mali by vedieť viac odpúšťať. Myslím, že by sme vedeli tých rozdielov vymenovávať podstatne viac. Potom by sme zašli do menších detailov a videli aj maličké odchýlky a tých by sme mohli spomínať ozaj mnoho.

Čítať ďalej: 15. po Sv. Trojici 2021

14. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Iz 58, 13 – 14Luk 13, 10 – 14

Dnes mám, milý brat a milá sestra, nachystanú kázeň pre dvoch ľudí. Neviem však povedať, ktorým z tých dvoch si ty. Možno budeš mať pocit, že to, o čom rozprávam a čo budem čítať, si akosi úplne odporuje a doslova sa medzi sebou bije, ale tieto dva texty sú určené pre dnešnú nedeľu. Až sa čudujem, že ich niekto takto dokázal spojiť. Jeden je starozmluvný, ale nedá sa odpísať konštatovaním, že už žijeme v dobe Novej zmluvy a že sa nás už netýka. Druhý je novozmluvný, ale tiež je v niečom úplne špecifický. Oba sa však týkajú sviatočného dňa. A aj jeden aj druhý sú pre nás Božím posolstvom.

Čítať ďalej: 14. po Sv. Trojici 2021

11. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Mk 6,11-13

Dnes sa ešte raz, bratia a sestry, pozrieme na dve veľké mestá, na Sodomu a Gomoru, ale ten pohľad bude trochu iný. Nebude to pohľad ani Abraháma, ani Lóta, ktorých sa tieto udalosti priamo dotkli. Abrahám sa za tieto mestá modlil, lebo tam mal svojho príbuzného, a Lót v tom meste priamo žil. Ich záujem o Sodomu bol úplne odlišný od toho nášho. Nakoniec Pán Boh zachránil Lóta v poslednej chvíli. Určite ich vnímanie zničenia Sodomy a Gomory bolo odlišné, pretože sa ich to ozaj dotýkalo. Dnes sa na tento Boží trest pozrieme po nejakých 1700 rokoch.

Čítať ďalej: 11. po Sv. Trojici 2021

10. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: 1M 18,22-33

Musím sa priznať, bratia a sestry, že pre mňa je tento starozmluvný text fascinujúci. Ozaj jeden z najoslovujúcejších textov Starej zmluvy, ktorý umožnil spoznať Pána Boha. Keď si prečítate rozhovor Abraháma s Bohom a potom si položíte otázku, čo nás toto slovo učí o Bohu, tak získate veľmi zaujímavý pohľad na Boha a na jeho postoj k človeku a k hriechu.

Čítať ďalej: 10. po Sv. Trojici 2021

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Nasledujúce udalosti

piatok - 02. dec 2022 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník
piatok - 02. dec 2022 17:15 Obišovce
Mládež
nedeľa - 04. dec 2022 08:00 Trebejov
2. adventná
nedeľa - 04. dec 2022 09:30 Obišovce
2. adventná
nedeľa - 04. dec 2022 11:00 Kysak
2. adventná