• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2024 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

1. po Svätej Trojici 2022

Kázňový text: (v texte)

Chcel by som dnes s vami, bratia a sestry, hovoriť o cirkvi, ktorá je v zovretí času. Možno to znie trochu zvláštne, pretože čas je niečo, čo nás v dnešnej dobe uháňa všade. Dnešný človek skôr hľadá miesto, či priestor, kde by ho ten čas neuháňal a nedobiehal. Teda miesto, kde by si odpočinul a mal kľud, mohol aspoň na chvíľu vypnúť a slobodne porozmýšľať. Sú ľudia, ktorí takéto miesto nachádzajú práve v cirkvi, v kostole, kde môžu na chvíľu akoby vypnúť ten stres a zhon a sústrediť sa na niečo iné. Hľadať vnútorný pokoj v Bohu a nájsť zmierenie s Ním.

Čítať ďalej: 1. po Svätej Trojici 2022

Svätá Trojica 2022

Kázňový text: Sud 9, 1-24

Bratia a sestry, končíme dnes slávnostnú polovicu cirkevného roka sviatkom nazvaným Svätá Trojica. Takto sme z Božieho slova spoznali a pochopili Pána Boha. Boha, ktorý sa prejavoval a prejavuje v tomto svete v troch osobách, ako Boh Otec, ktorý stvoril tento svet a neprestajne ho udržiava a riadi, ako Boh Syn, ktorý vykonal pre človeka dielo spásy. Stal sa človekom a podstúpil cestu kríža, aby vykonal za dosť Božiemu zákonu, že za hriech je odplata smrť. A nakoniec sme spoznali Boha ako Svätého Ducha, ktorý zostúpil do tohto sveta, aby riadil a spravoval Kristovu cirkev.

Čítať ďalej: Svätá Trojica 2022

1. slávnosť svätodušná 2022

Kázňový text: 1Sam 10, 5-7

Dnes slávime sviatok zoslania Ducha Svätého, ktorý bol vyliaty na učeníkov v 50. deň po Ježišovom vzkriesení. Od Ježišovho vstúpenia na nebesá uplynulo 10 dní, keď učeníci čakali na zasľúbenie od nebeského Otca. Podľa slov Pána Ježiša čakali na Ducha Radcu, ktorý ich bude ďalej viesť a povie im všetko, čo majú robiť.

Neviem, ako si prácu Ducha Svätého predstavovali učeníci. Keby som počul, že budem mať ako pomoc Ducha Radcu, predstavil by som si ho ako takého šepkára v divadle, ktorý mi nenápadne bez toho, aby si to niekto vôbec všimol, poradí čo mám v ktorej situácii robiť, čo mám povedať a ako zareagovať, keď nebudem vedieť ako ďalej.

Čítať ďalej: 1. slávnosť svätodušná 2022

Nedeľa po Vstúpení 2022 - Výročná konfirmácia

Kázňový text: 1M 28, 20-21

Milí bratia a sestry, milí naši hostia, som veľmi rád, že ste prijali pozvanie na túto výročnú konfirmáciu. Prial by som si, aby to bola radostná spomienka na slávnosť konfirmácie a na sľub, ktorý ste pred 50-imi rokmi tu v tomto chráme dali Pánu Bohu. Preto sme vás oslovili a pozvali na tieto slávnostné služby Božie.

Keď som hľadal vhodný text, našiel som niečo, čo mi doslova buchlo do očí. Je to jeden moment zo života patriarchu Jákoba, keď zo strachu o svoj život musel ujsť z domu pred svojim bratom Ézavom. Nebolo to celkom čisté, pretože Jákob, s podporou svojej matky Rebeky, oklamal otca a podvodným spôsobom získal požehnanie svojho staršieho brata.

Čítať ďalej: Nedeľa po Vstúpení 2022 - Výročná konfirmácia

5. po Veľkej noci 2022

Kázňový text: 2M 17, 8-15

Znova je tu jedna udalosť z dejín Izraelského ľudu, ktorú vám dnes chcem priblížiť v rámci série Biblia, ako ju nepoznáme. Nebude to však iba história, nájdeme v tých slovách aj veci, ktoré sú aktuálne aj na dnešnú dobu.

Myslím, že prvá vec, ktorá príde na um dnešnému modernému človeku, je otázka, ako mohol Pán Boh vyslať Izraelcov do vojny a k zabíjaniu? Je to jeden z problémov, ktorý trápi mnoho veriacich ľudí, ktorí si otvoria Starú zmluvu a začnú čítať. Máme tomu rozumieť tak, že Boh chce a schvaľuje zabíjanie?

Čítať ďalej: 5. po Veľkej noci 2022

3. po Veľkej noci 2022

Kázňový text: 1Sam 25, 1b-17

Dnešnú nedeľu venujeme v našej cirkvi mamám a kresťanským rodinám, a tak som sa snažil nájsť nejakú priliehavú biblickú udalosť, ktorá by súvisela aj s témou dnešnej nedele aj s tým, do čoho sme sa pustili v posledných týždňoch. Takže dnes budeme hovoriť o rozumných manželkách a nerozumných manželoch.

K téme Biblia ako ju nepoznáme si prečítame udalosť z druhej knihy Samuelovej, z čias kráľa Saula a nádejného nástupcu na trón Dávida.

Čítať ďalej: 3. po Veľkej noci 2022

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nasledujúce udalosti

piatok - 14. jún 2024 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník
piatok - 14. jún 2024 17:15 Obišovce
Mládež
nedeľa - 16. jún 2024 09:30 Obišovce
3. po Sv. Trojici
nedeľa - 16. jún 2024 11:00 Drienovská Nová Ves
3. po Sv. Trojici
nedeľa - 16. jún 2024 17:00 Obišovce - fara
Stretnutie rodín