• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2023 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

15. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Luk 14, 12 – 14

Čím sa podľa vás, bratia a sestry, odlišuje veriaci človek od ľudí tohto sveta? V čom sú tie základné odchýlky života kresťana a nekresťana? Tých odlišností by malo byť viac, určite nie iba jedna. Napríklad v tom, že kresťania majú iný hodnotový rebríček. Alebo v tom, že žijú iný život, alebo mali by žiť iný život. Modlia sa, chodia do spoločenstva, mali by sa zodpovedne správať k životu, mali by byť láskavejší a ohľaduplnejší, mali by vedieť viac odpúšťať. Myslím, že by sme vedeli tých rozdielov vymenovávať podstatne viac. Potom by sme zašli do menších detailov a videli aj maličké odchýlky a tých by sme mohli spomínať ozaj mnoho.

Čítať ďalej: 15. po Sv. Trojici 2021

14. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Iz 58, 13 – 14Luk 13, 10 – 14

Dnes mám, milý brat a milá sestra, nachystanú kázeň pre dvoch ľudí. Neviem však povedať, ktorým z tých dvoch si ty. Možno budeš mať pocit, že to, o čom rozprávam a čo budem čítať, si akosi úplne odporuje a doslova sa medzi sebou bije, ale tieto dva texty sú určené pre dnešnú nedeľu. Až sa čudujem, že ich niekto takto dokázal spojiť. Jeden je starozmluvný, ale nedá sa odpísať konštatovaním, že už žijeme v dobe Novej zmluvy a že sa nás už netýka. Druhý je novozmluvný, ale tiež je v niečom úplne špecifický. Oba sa však týkajú sviatočného dňa. A aj jeden aj druhý sú pre nás Božím posolstvom.

Čítať ďalej: 14. po Sv. Trojici 2021

11. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Mk 6,11-13

Dnes sa ešte raz, bratia a sestry, pozrieme na dve veľké mestá, na Sodomu a Gomoru, ale ten pohľad bude trochu iný. Nebude to pohľad ani Abraháma, ani Lóta, ktorých sa tieto udalosti priamo dotkli. Abrahám sa za tieto mestá modlil, lebo tam mal svojho príbuzného, a Lót v tom meste priamo žil. Ich záujem o Sodomu bol úplne odlišný od toho nášho. Nakoniec Pán Boh zachránil Lóta v poslednej chvíli. Určite ich vnímanie zničenia Sodomy a Gomory bolo odlišné, pretože sa ich to ozaj dotýkalo. Dnes sa na tento Boží trest pozrieme po nejakých 1700 rokoch.

Čítať ďalej: 11. po Sv. Trojici 2021

10. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: 1M 18,22-33

Musím sa priznať, bratia a sestry, že pre mňa je tento starozmluvný text fascinujúci. Ozaj jeden z najoslovujúcejších textov Starej zmluvy, ktorý umožnil spoznať Pána Boha. Keď si prečítate rozhovor Abraháma s Bohom a potom si položíte otázku, čo nás toto slovo učí o Bohu, tak získate veľmi zaujímavý pohľad na Boha a na jeho postoj k človeku a k hriechu.

Čítať ďalej: 10. po Sv. Trojici 2021

9. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: 1M 18,1-15

Vraciame sa dnes do dávnej histórie vyvoleného Božieho ľudu k mužovi menom Abrahám. Nie je to iba otec Izraelského národa, Božie slovo o tomto mužovi hovorí ako o otcovi všetkých veriacich a myslím, že má na to dostatočný dôvod. Ten moment nám približuje aj dnešný prečítaný text, pretože opisuje Abrahámovu pripravenosť a jeho neprestajné očakávanie. Budúcu nedeľu, 10. po Svätej Trojici, ktorá je kajúcou nedeľou, budeme pokračovať čítaním o jeho prosbe za Sodomu a Gomoru. Ale nechcem predbiehať.

Čítať ďalej: 9. po Sv. Trojici 2021

8. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Žid 6,11-12

Minulý týždeň sme mali, bratia a sestry, bohoslužby na hrade a mali sme vzácneho hosťa, a tak sa nám záver našej série: U nás doma znova posunul na neskôr. Dnes by som rád toto naše spoločné rozmýšľanie uzavrel poslednou témou, v ktorej sa budeme venovať streche nášho domu. Neporadím vám, aká krytina je najlepšia, ani, či si dať na dom plech, prípadne škridlu a už vonkoncom neviem, či betónovú, alebo pálenú. Ak hľadáte tieto odpovede, musíte trochu viac posurfovať po internete. „Google vie všetko“.

Čítať ďalej: 8. po Sv. Trojici 2021

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

september 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Nasledujúce udalosti

štvrtok - 28. sep 2023 18:00 Obišovce - fara
Stretnutie mužov
piatok - 29. sep 2023 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník
piatok - 29. sep 2023 17:15 Obišovce
Mládež
nedeľa - 01. okt 2023 08:00 Suchá Dolina
17. po Svätej Trojici
nedeľa - 01. okt 2023 09:30 Obišovce
17. po Svätej Trojici