• 1

 • 2

 • 3

 • 4


Copyright © 2023 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

20. po Svätej Trojici 2022

Kázňový text: Ef 1, 3-4

Páči sa mi téma reformačného týždňa

 • Ako kresťania si neuvedomujeme, čo máme
 • Aké máme výsady a výhody – občas sa tvárime ako ubití chudáci
 • My sa môžeme tešiť, lebo máme niečo, čo ľudia tohto sveta nie a ak odmietajú Boha, ani nikdy mať nebudú
 • Tento týždeň má povzbudiť naše sebavedomie – nie pýchu
 • Nie sme chudáci, nie sme zaznávaní, nie sme nedôležití, nie sme bezvýznamní – sme soľ zeme, dávame tomuto svetu chuť

Témy:

 1. Mám výsostné vyvolenie a oprávnenie (Ef. 1,4a; 1,6)
 2. Mám cieľ a blahoslavenstvo (Ef. 1,4b – od „vyvolil...“; 1,3)
 3. Mám možnosti (Ef. 1,17-18)
 4. Mám moc (Ef. 1,19)
 5. Mám výnimočný pôvod/rod (Ef. 2,1)
 6. Mám spoločenstvo (Ef. 2,19)

2. Mám cieľ a (blahoslavenstvo) – skrátil som to budem sa venovať cieľu

Zažili ste už, že ste vošli do špajze, alebo do dielne – obzeráte sa okolo seba a neviete si spomenúť, na čo ste sem prišli?

- Je to veľmi čudný pocit, pousmejete sa nad tým, otočíte sa a niekedy vám to do pár minút príde na um

- Väčšinou od toho bolia nohy – veľa sa nachodíte

Ale skúste si to teraz predstaviť

- Otvoríte dvere, vojdete dnu – dookola množstvo vecí, vy viete, že niečo odtiaľ potrebujete, ale neviete si vybaviť čo

- Darmo sa snažíte, namáhate svoju myseľ – nič – musíte sa otočiť a odísť

Uvedomil som si, že niečo také zažívajú pacienti s demenciou, či Alzheimerom

- Manželka rozprávala: Jeden brat – bol doma – chcel ísť domov, pýtal sa, kedy už pôjde domov

 • Musí to byť pre toho človeka strašné, že nevie, kde je, nepoznáva to, nevie sa vôbec zorientovať

- Aký strach musia prežívať takí ľudia, keď majú pocit, že sú vždy niekde v cudzom

Predstavte si, že sa vyberiete do Košíc, vystúpite s autobusu a neviete, kde chcete ísť a neviete ani, načo ste sem prišli

- To je absolútna bezradnosť – ste v koncoch

- Neviete sa ani niekoho opýtať, pretože neviete, kde idete

Občas sa nám stane, že len tak sa motáme v meste, lebo máme dve hodiny času – na niečo čakáme

- Ale je to iné, lebo po tých dvoch hodinách je niečo, čo bude vašim cieľom

Ľudia majú v živote krátkodobé ciele

- Niečo, čo chcú urobiť za 2,3-5 rokov – štúdium, postaviť dom, založiť rodinu, ísť na dovolenku

- Tými sa snažia zaplátať to, že im chýba ten konečný cieľ, to konečné nasmerovanie života

- Mnohí na túto otázku odpovedať nevedia – netušia, kam smeruje ich život

Bolo by zaujímavé sa opýtať ľudí, aký je ich cieľ života, čo chcú dosiahnuť

- Mladí ľudia: dokončiť školu, nájsť si dobrú prácu, založiť rodinu, postaviť doma, alebo kúpiť byt, vychovávať deti

- Pri dospelých je to už ťažšie – kariéra v práci, venovanie sa vnúčatám, dôchodok, oddych...

- Stačí sa len pýtať: ...a potom? ...čo potom?

Počul som nedávno svedectvo jedného človeka

Boli so ženou na oslave 60-tky jednému známemu

- Perfektná zábava, perfektná hostina, ale bolo cítiť, že v 60-tke má už človek menej pred sebou, ako za sebou, tak sa viac spomínalo na minulosť a na to, čo bolo

- Ale bez viery v Boha nie je, čo očakávať, neboli veľké nádeje ďalej

- Čo čakať po 60-tke – hovoriť o nejakej budúcnosti a veľkých plánoch už nie je vhodné

Keď sa budete takto pýtať – a čo potom, čo čakáš ďalej?nájdete medzi ľuďmi jeden zásadný rozdiel

- Jedni skončia asi takto: no a potom už len smrť, čo iné

- Druhí budú pokračovať, pretože po smrti čakajú niečo radostné, príjemné, nádejné, optimistické – večný život

Smrť ako cieľ ľudského života

- Zneguje vám všetko, o čo sa počas života snažíte

- Všetko zbúra, všetko ničí, všetko robí bezvýznamným

- Zomierajúceho človeka nezaujíma oprava domu, nové auto..., žiadne materiálne veci, ale ani sláva, či bohatstvo

- S prichádzajúcou smrťou prichádza totálna beznádej, ak nemáte vieru v Boha

Cieľom sú dobré veci, nádejné veci, optimistické veci – smrť je strašný cieľ

- Toto je realita mnohých ľudí – deprimujúca staroba, lebo sa blíži koniec všetkého

To, že máme iný cieľ, nás robí výnimočnými

- My očakávame nádej, život, vzkriesenie

- Toto žiadni ľudia zo sveta nemajú

Mnohí nevedia, čo majú čakať – vymýšľajú si veci, ale netušia, na základe čoho im majú veriť

- Umelci si vymysleli svoje nebo – keď zomierajú idú do umeleckého neba

- Športovci majú svoje nebo

Na základe čoho veria v niečo také? Aké majú podklady? Aké majú dôvody, dôkazy, fakty pre svoju vieru?

- Je to len ich bujná fantázia

My kresťania máme životný cieľ – máme očakávania

- Máme na to dostatočné dôvody

- Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, išiel nám pripraviť miesto

- Príde, aby si nás povolal z našich hrobov

 •  na všetko toto máme dôkazy v Božom slove
 •  Vieme, komu sme uverili!

Viera vo večnosť nie je niečo povrchné

- Viera vo večnosť patrí k základom kresťanskej viery

- Také tie naivné predstavy, že sa niekto pozerá z neba a praje nám

- To je ako s tým umeleckým nebom

- Božie slovo hovorí dosť presne, ako to pred Božou tvárou funguje

Ak sa vrátime k nášmu textu, Pavol píše, že k cieľu sa dostaneme na základe dvoch predpokladov

 1. Máme byť svätí
 2. Máme byť bez úhony pred Ním

- Toto sú Kristove očakávania, ktoré nám pomôžu dostať sa do cieľa

Byť svätým

- V cirkvi to slovo používame s veľkým rešpektom a nikdy sme sa ho nenaučili používať tak, ako sa používa v Božom slove

- Apoštol Pavol nemal problém použiť slovo svätý, keď hovoril o kresťanoch

- Bežne ich oslovoval svätí v Korinte, svätí v Efeze

My pojem svätý chápeme ako čistý dokonalý a bez hriechu, a preto sa nám zdá nevhodné použiť ho v spojení s akýmkoľvek človekom

- Sme ovplyvnený aj RKC, kde toto pomenovanie patrí len výnimočným ľuďom, ktorých cirkev blahorečila a na základe nejakých podmienok aj vyhlásila za svätých

Kto je svätý?

- Všetci vieme odpoveď – svätý je len Boh

- Slovo svätý v spojení s Bohom znamená:

 •  Čistý, dokonalý, bez hriechu - až v takom zmysle, že Božia svätosť by zabila človeka, pretože pred Boha nemôže predstúpiť akýkoľvek hriech ani hriešnik

- len blízkosť Boha robila ľuďom ohromné problémy

 •  Izaiáš v chráme videl lem Hospodinovho rúcha – kričal, že zomrie, lebo je mužom nečistých perí
 •  Mojžiš, keď prišiel zo Sinaja bol len v Božej blízkosti – nevidel Boha, tvár mu žiarila – musel si dávať šatku na tvár, Izraelci sa na neho nemohli pozerať

- Božia svätosť je dokonalá a zabila by človeka

Človek nikdy nie je svätý tak, ako je svätý Boh

Predsa apoštol Pavol používa slovo svätý pri ľuďoch – kresťanoch

- Slovo svätý pri človeku má iný význam

Svätý v zmysle oddelený pre Boha

 •  tak ako kostol je budova posvätená – oddelená na službu Bohu
 •  tak môže byť oddelený pre službu Bohu aj človek
 •  preto apoštol Pavol píše, aby sme boli svätí – oddelení pre Boha
 •  nie bez hriechu, nie dokonalí – len slúžiaci dokonalému Bohu

Ale máme jasnú výzvu, aby sme sa o svätosť snažili

Buďte svätý, ako ja svätý som, hovorí Boh

- Máme sa neustále snažiť o lepší život, máme pracovať na zmene

- Boh si nás vybral, vyvolil, aby sme žili príkladný život

- Aby sme napodobňovali Pána Ježiša, v láske, milosrdenstve, v pokore...

Boh si nás vybral ešte pred stvorením sveta

- Toto je Boží plán – všetko to nachystal vopred, skrze Ježiša Krista sme Božie deti – Boh je svätý a my sa posväcuje v Ňom

- Oddeľme sa od hriechu, od sveta – my máme byť iní ako ľudia vo svete

Človek sa posväcuje aj znesväcuje

- Boli sme posvätení pri krste - oddelení pre Boha ako jeho deti

 •  každým hriechom sa znesväcujeme, špiníme
 •  pokáním a prijímaním Božieho odpustenia sa posväcujeme
 •  svojou svätosťou posväcujeme svoje deti a svoju rodinu
 •  svojimi hriechmi znesväcujeme seba i svojich blízkych

Svätosť nie je niečo nemenné a raz a navždy dané

- Mení sa to našim spôsobom života

- Sme chrám Ducha Svätého a Duch Svätý v nás prebýva – hriechmi ho zarmucujeme – hovorí Božie slovo

Máme byť bez úhony pred Ním

- Byť bez úhony znamená mať dobrú povesť

Učím konfirmandov, že sa majú starať o svoju česť a dobré meno

- Je to jedna z povinností, ktorú máme voči sebe

- Tu ide o dobré meno pred ľuďmi – ľudia nás majú vnímať ako zodpovedných, svedomitých, čestných a poctivých ľudí

- Vybudovať si dobré meno nie je vôbec jednoduché – trvá to celé roky, kým si vás ľudia začnú vážiť

Prísť o dobré meno je jednoduché – dokážete to za pár minút

- Opijete sa a stačí, že vás niekto uvidí váľať sa v priekope, pohádajte sa s manželkou na ulici – je po dobrom mene

- A zasa sa môžete 10 rokov snažiť budovať si povesť

My sa máme snažiť aj o bezúhonnosť pred Bohom

- Princíp je podobný ako pred ľuďmi – keď sa môže na vás Boh spoľahnúť

- Keď sa môže o vás oprieť, keď robíte to, čo od vás žiada – tak si budujeme povesť aj pred Bohom

On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista.

Byť bez úhony pred Ním – je príprava na deň posledného súdu

Môže sa na vás obrátiť váš sused, keď potrebuje pomoc? Ste ochotní mu vyjsť v ústrety? Keď niekto zaklope na vaše dvere a potrebuje pomoc, ste ochotní? Ste zodpovední v práci, vo svojich povinnostiach, v rodine?

- Žime tak, aby sa na nás mohol aj Pán Boh obrátiť, keď niečo potrebuje

- Aby sa mohol na nás aj spoľahnúť

AMEN

 

Piesne: Najsvätejší...; 203; 643; A 65; 654

Texty: Iz 5,1 – 7; Fil 3, 4b – 14; Ž 80, 8 – 16; Mt 21, 33 – 46

 

config
f m

Podcast - kázne

 • 3. po Zjavení 2023
  Na čo myslíš, keď robíš s hobľovačkou? Suma zákona (3: časť): Milovať Pána Boha celou mysľou (Matúš 22:34-40)
  Uverejnené 2023-01-22 11:33:45
 • 2. po Zjavení 2023
  Ktorí športovci sú najpobožnejší? Suma zákona (2: časť): Milovať Pána Boha celou dušou (Matúš 22:34-40)
  Uverejnené 2023-01-15 12:14:57
 • 1. po Zjavení 2023
  Suma zákona: Milovať Pána Boha z celého srdca (Matúš 22:34-40)
  Uverejnené 2023-01-08 12:31:40
Podcast kanál

Kalendár udalostí

január 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nasledujúce udalosti

piatok - 27. jan 2023 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník
piatok - 27. jan 2023 17:15 Obišovce
Mládež
nedeľa - 29. jan 2023 08:00 Kysak
4. po Zjavení
nedeľa - 29. jan 2023 09:30 Obišovce
4. po Zjavení
nedeľa - 29. jan 2023 11:00 Drienovská Nová Ves
4. po Zjavení