• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2024 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

1. nedeľa po Zjavení 2023

Kázňový text: Mt 22, 34-40

Máme pred sebou, bratia a sestry, 4 nedele po Zjavení a ja by som ich rád spojil do jednej ucelenej témy. Čo vám hovorí slovo „suma“? Možno vás ako prvé napadne spojitosť s nejakými peniazmi, ale slovo suma, ktorej sa budeme venovať, sa peňazí netýka. Súvisí to skôr s matematikou. Suma je niečo ako zhrnutie, súčet dvoch a viac čísel. Označuje sa gréckym veľkým písmenom sigma ∑ (je to ako veľké písmeno M, ale obrátene o 90 stupňov). V Biblii toto slovo použité nie je, ale nachádza sa v názve odseku v spojitosti zo zákonom a evanjeliom. Takže v Božom slove máme niečo ako zhrnutie zákona a zhrnutie evanjelia. A my sa spolu pozrieme počas najbližších 4 nedieľ na sumu zákona.

Možno už tušíte, o aký konkrétny text sa jedná, ale chcem ešte upresniť, čo tento matematický pojem znamená v spojitosti s Božím slovom. Ak povieme, že stará zmluva obsahuje vo veľkej miere zákon, teda to, čo nám Boh prikazuje, tak suma zákona by mala byť vlastne zhrnutím celej Starej zmluvy do jednej, prípadne dvoch viet.

Možno si teraz položíte otázku: Dá sa vôbec niečo také zhrnúť a povedať v jednej, alebo v dvoch vetách? Veď Stará zmluva má v našej Biblii okolo 1200 strán. Ako tak rozsiahle dielo zhrniete do tak krátkeho textu? Nevynecháte niečo dôležité? Možno, keby to povedal nejaký človek, alebo rabín, či iný učiteľ, dalo by sa o tom polemizovať, ale toto zhrnutie zákona povedal aj Pán Ježiš, takže môžeme byť spokojní, že to najpodstatnejšie určite vystihol.

Takže poďme na to, ale skôr ako ten text prečítam, chcel by som, aby ste sa ho postupne počas tých 4 nedieľ naučili naspamäť a možno ho viete, tak si ho aspoň pripomeňte, zopakujte, aby ste ho mali v mysli.

TEXT: Mt 22,34-40

Začalo to celé pokúšaním Ježiša, čiže to zo strany farizejov nebolo celkom čisté. Otázka znela: Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? To ešte neznamená, že je to zhrnutie, alebo sumár celej Starej zmluvy. Ale nemôžme prehliadnuť záver slov Pána Ježiša, keď povedal: Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci. To už je zhrnutie zákona a prorokov, teda zhruba celej Starej zmluvy. V podstate sa takto dajú zhrnúť aj Božie prikázania. Prvé tri upravujú vzťah k Bohu a ostatné vzťah k človeku a presne tak to zhrnul aj Pán Ježiš.

Rozdelil by som ten text do 4 tém. Budeme hovoriť o milovaní Boha z celého srdca, potom z celej duše, z celej mysle a nakoniec sa budeme venovať láske k blížnemu, ktorá ma byť taká, akou sa máme radi aj my sami.

No a dnes sa budeme venovať prvej časti: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom...

Myslím, že všetci rozumieme, že táto veta je zhrnutím prikázaní a preto sa aj táto formulácia podobá prikázaniam. Zarážajúce však je, že láska k Bohu je tu daná ako príkaz. Na dnešnú dobu je to veľmi nešťastná formulácia. Povedzte dnes nejakému súčasnému človeku, že musí niekoho milovať a mám pocit, že väčší odpor ste ešte nezažili. Láska sa predsa nedá nariaďovať. A to ešte nehovoríme o spojitosti so srdcom.

Rozkážte dnes niekomu, koho má milovať. Ľudia sa vás opýtajú, v akom storočí to žiješ? To sa predsa nedá. Láska je pre dnešných ľudí predovšetkým cit a ten prichádza so sympatiami, náklonnosťou, krásou, zamilovanosťou. No určite nie príkazom.

Prišiel mi na um jeden film, názov si už nepamätám, v ktorom išlo o dohodnuté manželstvo a otec svojej dcére, ktorá toho chlapca nechcela, pred svadbou hovoril: Neboj sa, ty sa ho naučíš milovať. Možno v minulosti to šlo, ale mám pocit, že teraz s láskou na príkaz, nikde neprerazíte.

Tak prečo je tu taká formulácia? Uvedomme si, že ide o zhrnutie Starej zmluvy, zákona a teda prikázaní a tak sa formulácia prikázania presunula aj do jeho zhrnutia. Dá sa teda rozkázať citom človeka?

Skúste si predstaviť, že by vám niekto prikázal takto milovať nejakého človeka, ktorý by vám bol nesympatický. Vedeli by ste z celého srdca milovať niekoho, ku komu by ste na prvý pohľad cítili povedzme nejaký odpor? Možno po nejakom dlhšom čase, možno po lepšom spoznaní, možno potom, čo by sme ho pochopili a porozumeli jeho životu, jeho pohnútkam, jeho motivácii. Ale príkazom a narýchlo sa to podľa mňa nedá.

Lenže tu nie je reč o človeku, takže toto porovnávanie je absolútne nevhodné. My ľudia máme prikázanú lásku k Bohu a to je niečo celkom iné. Aj keď určitú podobu v tom vidím. Láska k Bohu vyžaduje určité poznanie. Myslím, že sa dá naučiť milovať Boha, keď ho lepšie spoznáme. Ak pochopíme, že nás Boh miluje, že jeho láska k nám je bezpodmienečná, že jeho láska k nám je sebaobetujúca, že Bohu záleží na mojom dobre. Myslím, že po poznaní toho všetkého by nemal byť problém naučiť sa milovať Boha.

Mnoho romantických filmov začína tým, ako sa dvaja ľudia stretnú a majú na začiatku voči sebe odpor, sú si nesympatickí, ale potom sa postupne spoznávajú viac a viac a zistia, že tie nesympatie sa menia na sympatie a skutočnú lásku.

Veľakrát je to tak aj vo vzťahu k Bohu. Ak je človek neveriaci, má voči Bohu odpor, prechováva voči nemu nenávisť a keď postupne Boha spoznáva viac a viac, ten vzťah sa mení na lásku, na úprimný cit.

Nehovoriac o tom, že dôvodov na lásku k Bohu by sme mali mať podstatne viac. Veď hovoríme o láske k Tomu, ktorý nás stvoril a dal nám život. O to jednoduchšie by sme ho mali milovať, pretože máme na to dosť dôvodov.

Zdá sa vám divné, že láska k Bohu sa nám musí prikazovať? Ja sa tomu ani veľmi nečudujem. Pri výchove detí som sa naučil, že mnoho dobrých vecí som ako otec musel prikázať, inak by som ich svoje deti nenaučil. Takže s tou formuláciou: Milovať budeš Pána, svojho Boha..., nemám žiadny problém. Ale chápem, že pre neveriaceho človeka to musí byť v dnešnej dobe veľmi poburujúce.

Pán Boh od nás teda na prvom mieste vyžaduje lásku. Zvláštne, pretože v 10 Božích prikázaniach to takto formulované nie je. Tam je všetko postavené ako jasný príkaz toho, čo máme a čo nemáme robiť. Ale už Stará zmluva nám hovorí, že Boh od nás viac ako poslušnosť vyžaduje lásku. Láska dokáže nahradiť poslušnosť a je lepšou motiváciu. Ak miluješ Boha, predsa nebudeš mať iných bohov. Ak miluješ Boha, nebudeš jeho meno zneužívať, alebo ignorovať to, čo ti radí a čo od teba očakáva. Ak miluješ Boha, s radosťou mu venuješ čas v týždni, lebo chceš byť v jeho blízkosti. Čiže láska k Bohu dokáže oveľa lepšie nahradiť slepú poslušnosť.

Ale poďme sa ešte pozrieť na lásku z celého srdca. Milovať Boha z celého srdca znamená milovať Boha svojimi citmi. Ja stále tvrdím, že láska nie je iba cit a že v láske je aj rozum, ale dnes sa budeme venovať predovšetkým pocitom. Je samozrejmosťou, že k láske patria pocity a emócie. Práve to robí lásku krásnou a zaujímavou.

Milujete niekoho z celého srdca? Na takéto romantické formulácie sme zvyknutí skôr na začiatku vzťahu medzi mužom a ženou. Sedí mi to skôr na čas, keď je ten vzťah pri svojom zrode, vtedy je plný emócií a citov, až postupne do lásky prichádza rozum. Je to najintenzívnejšie obdobie.

Priznám sa, že som nikdy nad tým takto nerozmýšľal. Neviem povedať, či milujem Boha celým srdcom. Ešte ten rozum mi tam ide skôr. Asi by som povedal, že tá moja láska k Bohu je skôr láska z rozumu. Tie city akoby sa už po tých rokoch vytratili.

Ale milovať Boha z celého srdca je podľa mňa aj o emóciách a pocitoch. Neviem ako inak vysvetliť túto Biblickú požiadavku. Len tak, že to srdce človeka by malo byť celé oddané Bohu. Lenže to nie je také jednoduché, pretože kus toho nášho srdca patrí našim blízkym, našim milovaným. Takže sa Pán Boh o tú našu lásku musí deliť s ďalšími ľuďmi. Je to podľa vás v poriadku? Milovať Boha máme z celého srdca.

V Starej zmluve je veľmi zaujímavý opis kraľovania kráľa Šalamúna: V čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celé oddané Hospodinovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. (1Kr 11,14) Oddanosť srdca je dôležitá vec. A nie je to celkom v poriadku, keď nemilujeme Boha celým srdcom.

Jediné, čo mi prichádza na um, je, že sa tej láske k Bohu z celého srdca musíme naučiť. Sme tu a to znamená, že máme na to ešte nejaký čas. Spoznávajme Boha, spoznávajme jeho lásku k nám, prechádzajme si dookola, čo pre nás urobil a stále robí, aby sme sa ho naučili milovať. A áno, treba dať do tej lásky aj tie emócie.

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom... to je jasná Božia požiadavka zo sumy zákona.

AMEN

 

Piesne: Slovo stalo sa...; 52; 55; 58; 366; A 16; 656/5

Texty: 1M 1, 1 – 5; Sk 19, 1 – 7; Ž 29, 1 – 11; Mk 1, 4 – 11

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nasledujúce udalosti

piatok - 14. jún 2024 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník
piatok - 14. jún 2024 17:15 Obišovce
Mládež
nedeľa - 16. jún 2024 09:30 Obišovce
3. po Sv. Trojici
nedeľa - 16. jún 2024 11:00 Drienovská Nová Ves
3. po Sv. Trojici
nedeľa - 16. jún 2024 17:00 Obišovce - fara
Stretnutie rodín