• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2020 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

Veľkonočný pondelok 2007

Kázňový text:Lukáš 24:13–25

Tento príbeh je spojený s kysackým chrámom, kde sú Kristus s učeníkmi z Emaus zobrazení na oltárnom obraze. Kristovo vzkriesenie ich zaskočilo a prekvapilo. Včera sme v Trebejove hovorili o Márii Magdaléne a o jej zúfalstve, pre ktoré nepoznala Ježiša. Hľadela do prázdneho hrobu. Jeho prázdnotu si vysvetlila po svojom a keď stála zoči-voči Kristovi, myslela si, že je to záhradník. Až keď ju živý Kristus oslovil menom, až keď ku nej prehovoril, až potom sa Mária spamätala.

Čítať ďalej: Veľkonočný pondelok 2007

Veľkonočná nedeľa 2007

Kázňový text: Matúš 28:1–10

Život každého z nás tu na Zemi sa končí smrťou. Smrťou sa definitívne končí príbeh života. V tom netvoria ani tí najväčší, ktorí žijú na tejto Zemi výnimku. A predsa: Jeden je výnimkou. U toho Jediného smrť nemala šancu. Ježiš Kristus. Pravý Boh a pravý človek. Svedčia o tom slávnostne znejúce zvony po celom kresťanskom svete. Radostná evanjeliová zvesť o Kristovom zmŕtvychvstaní znie dnes z kazateľníc všetkých kresťanských cirkví. Kristus vstal z hrobu. Haleluja. Amen

Čítať ďalej: Veľkonočná nedeľa 2007

Zelený štvrtok 2007

Kázňový text: 1. Kráľovská 19:1–7

Milé sestry, milí bratia. Posledný výkrik. Tak by sa dal nazvať text, ktorý sme si spoločne teraz vypočuli. Eliáš, ktorý volá k Hospodinu v hodine svojej životnej krízy. Dosť, už teraz Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Eliáš volajúci k svojmu Bohu v čase, kedy prežíval strach o svoj život. Potom ako sa kráľovná Izábel nahnevala na neho, že je zodpovedný za smrť všetkých jej falošných prorokov, keď ich dal pozabíjať zato, že slúžili falošnému bohu BAALOVI.

Čítať ďalej: Zelený štvrtok 2007

Kvetná nedeľa 2007

Kázňový text: Ján 17:1–8

O čo ti v živote ide? Čo chceš v živote dosiahnuť? O čo sa snažíš? Aký máš v živote cieľ? Zmyslom života Pána Ježiša bolo oslávenie svojho Otca: „Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba“ (v. 1). Pán Ježiš bol skutočným človekom, bol napádaný rôznymi pokušeniami. Keď ho diabol pokúšal po 40 dňovom pôste a Kristus diablovi nepodľahol, Písmo hovorí, že diabol „načas odišiel od Neho“ (Lk 4:13).

Čítať ďalej: Kvetná nedeľa 2007

4. pôstna 2007

Kázňový text: Ján 6:47–51

Náboženstvo je ópium ľudstva, povedal Karl Marx. Náboženstvo je drogou, lebo zvádza človeka, aby sa viac staral o akýsi večný život, aby neriešil útrapy tohto života. Je to droga, pretože vytrháva človeka z reality každodenného života. Aj mocní používajú náboženstvo, aby si udržali poslušnosť svojich poddaných. No v minulosti sa ukázalo a ukazuje sa aj dnes, že ópiom ľudstva nie je náboženstvo, ale práve marxizmus so svojou filozofiou materializmu, so svojim mamonárstvom.

Čítať ďalej: 4. pôstna 2007

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nasledujúce udalosti

nedeľa - 31. máj 2020 09:30 Obišovce
1. slávnosť svätodušná
nedeľa - 31. máj 2020 11:00 Kysak
1. slávnosť svätodušná
nedeľa - 31. máj 2020 14:00 Lemešany
1. slávnosť svätodušná
pondelok - 01. jún 2020 09:30 Kysak
2. slávnosť svätodušná
pondelok - 01. jún 2020 18:00 Obišovce
2. slávnosť svätodušná