• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2024 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

Silvester 2023

Kázňový text: 2M 13,20-22

Končíme, bratia a sestry, ďalší občiansky rok a ja by som sa nechcel znova opakovať a hovoriť o tom, že treba bilancovať, čo ste prežili a čo už máte za sebou. Myslím, že to už zvládnete aj bez môjho pripomenutia. Ja som dnes pre vás pripravil pár myšlienok k dnešnému starozmluvnému textu, ktorý sa používa v Amerických evanjelických cirkvách na záver občianskeho roka. V podstate je to iba informatívna vec, ktorá tam bola napísaná stále.

Po vyjdení Izraelcov z Egypta ich na ceste viedol veľmi zvláštny úkaz. Neviem, či ho môžem nazvať prírodný? Cez deň vnímali pred sebou akýsi oblakový stĺp a v noci sa zase menil na ohnivý stĺp. Nie je na tom nič nepochopiteľné, až na to, že aj my farári stále hovoríme, že Izraelcov viedol do zasľúbenej zeme Mojžiš. V podstate to často v kázňach takto hovorím aj ja. Mojžiš ich viedol púšťou, priviedol ich cez Červené more a doviedol ich pod horu Sinaj. O Mojžišovi hovoríme ako o vodcovi. Ale keď som čítal náš kázňový text, tak som si uvedomil, že je v tom mojom podaní vážny rozpor.

Preberáme teraz na konfirmačnej príprave Mojžiša a tak som si s konfirmandmi minule pozrel americký veľkofilm Ridleyho Scotta Bohovia a králi, ktorý je životným príbehom Mojžiša. Aj v tom filme bol Mojžiš vykreslený ako vodca, ktorý vyberal trasu a veľakrát došiel do bodu, v ktorom nevedel ako ďalej a obracal sa na Boha, lebo nevedel, kadiaľ mal ísť. Pritom podľa podania Biblie to v realite vôbec nebolo tak.

Mojžiš nebol vodca, ktorý vyberal cestu, bol len sprostredkovateľ a oznamovateľ Božej vôle. Boh bol ten, ktorý určoval, kadiaľ majú ísť a aký je ich smer. Možno si poviete, že to je detail, na tom predsa až tak nezáleží. Ale ono to vôbec nie je tak bezvýznamné. A nie je to vôbec detail, je to veľmi dôležitá vec v živote.

Na druhú slávnosť vianočnú sme rozoberali pravých a falošných kazateľov a to, koho počúvať a na čo si dať pozor. Rozprával som o tom, že Boží ľud umlčal mnohých prorokov, kazateľov a múdrych ľudí, ktorých im poslal priamo Pán Boh, lebo nesprávne rozsúdili, kto je a kto nie je poslaný od Boha.

V tomto zmysle je tu otázka: Kto vás vedie v živote? Koho počúvate? Komu dovolíte, aby zasahoval do vášho života a smeroval vaše cesty? Neveriaci ľudia vám radi vhodia do tváre poznámku: „Tam chodziš do koscela sluchac farara. On ci diriguje, co maš v živoce robic.“ Nie je to detail, keď ide o to, kto ti v živote radí a kto smeruje tvoj život. A je veľký rozdiel, či je to farár a či je to Pán Boh. Keď poviete: Pán Boh ma vedie v živote! Jeho počúvam a Jeho nasledujem. Žijem podľa Jeho slova.

To je ten rozdiel, ktorý spomína Božie slovo počas putovania Izraelcov púšťou. Nie je to predsa to isté, keď si predstavíme Mojžiša, ako ide vpredu a na každej križovatke rozmýšľa, či doprava, alebo doľava a nevie si rady a netuší kadiaľ sa vydať. A omylom príde na jediné miesto, kde sa dá prebrodiť more v Akadskom zálive. A nie je to jedno, keď sa dočítate, že Izraelci presne vedeli, kadiaľ majú ísť, pretože pred sebou vo dne i v noci videli zvláštne znamenie.

Kto vás v živote vedie? Komu dovolíte ovplyvňovať smer vášho života? Podľa akých pravidiel a princípov žijete? Koho počúvate? Dnes sa to už hovorí tak modernejšie. Nehovoríme o tom, kto riadi váš život, ale trochu inak: Kto vás v živote inšpiroval? Kto vás v živote najviac motivuje?

Dúfam, že teraz muži nepovedia: Najviac počúvam svoju ženu! Takto som to, milí bratia, nemyslel.

Myslím, že väčšina ľudí hovorí, že žije podľa seba. Je to môj život, mám svoj pohľad a svoje názory a podľa toho sa riadim. Mám pocit, že povedať niečo iné v dnešných časoch je prejav slabošstva. Mne predsa nikto nebude hovoriť, ako mám žiť svoj život, čo mám a čo nemám robiť. Dnešná doba dáva veľký dôraz práve na to moje vlastné rozhodnutie, moje vlastné ja.

Ale nemyslím si, že niekto dokáže žiť svoj život iba na základe svojich vlastných rozhodnutí. Nikto nie je tak samostatný. Nežijeme izolovaní od sveta. Na každého z nás vplýva okolie, rodina, v ktorej sme vyrastali, naše názory sú ovplyvnené spoločnosťou, v ktorej žijeme, ľuďmi, medzi ktorými sa pohybujeme, má na nás vplyv kultúra, v ktorej vyrastáme, priatelia, s ktorými sme často v kontakte, ale aj to, na čo sa veľa pozeráme, čo čítame, čomu venujeme veľa svojho času.

Nikdy to nie je tak, že môj pohľad na život, môj názor na hodnoty života sú iba moje, od nikoho som ich neprebral, od nikoho som ich neodpozeral. Naše postoje na život, naše názory, naše vyjadrenia sú ovplyvnené tým, kde žijeme, s kým sa stretávame, kde sa pohybujeme. To všetko sa nejako odzrkadľuje na tom, ako sa v živote rozhodujeme a čomu dovolíme, aby nás menilo.

Povedať niečo také: Žijem podľa toho, čo mi hovorí farár, znie dosť prízemne a ani by to nebolo správne. To podstatné je, či sa dám viesť v živote Bohom a Božou vôľou. Či moje názory a pohľady ovplyvňuje Boh a Božie slovo. To je ten základný rozdiel počas putovania púšťou. Viedol Izraelcov Mojžiš, ktorý bol sám neistý a nevedel presne čo robiť, alebo to bol Pán Boh, ktorý mal správny smer a úplne jasný cieľ?

Takže ako je to vo vašom živote, bratia a sestry? Ako to bolo aj počas uplynulého roka? Ako veľmi vaše postoje a názory, a pohľady a rozhodnutia boli ovplyvnené Božím vedením?

Vďaka slobode, ktorú nám Pán Boh dal, sme my sami nakoniec tou poslednou inštanciou, ktorá rozhoduje, či sa zariadime v živote podľa Božieho názoru, alebo názoru suseda, svojho vlastného rozhodnutia, či nejakých svojich kultúrnych zvyklostí a tradícií. V tom je tá naša sloboda, ktorú od Boha máme.

V konečnom dôsledku je to vždy na nás, komu dáme, alebo nedáme priestor. To, že prídete do kostola a počúvate výklady Božieho slova, to ešte neznamená, že vám farár rozkazuje ako máte žiť. Ste stále slobodní ľudia, ktorí sa môžu podľa toho zariadiť, alebo vôbec nemusia. A tak tomu vlastne bolo počas celého uplynulého roka. To, že prichádzate do zhromaždenia, že počúvate o tom, čo je Bohu milé a o tom, čo je v Božích očiach hriech, to nie je manipulácia s vami a vašimi názormi. To je ponuka, to je alternatíva, to je možnosť, ktorá sa vám dáva na výber.

Pán Boh nám takto ponúka vedenie nášho života. Biblia opisuje, že Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil...

To je presný obraz toho, ako vedie človeka Boh. Ide pred nami a je na nás, či Ho budeme nasledovať, alebo sa vydáme vlastnou cestou. To je aj obraz dobrého Pastiera. Nejde za ovečkami s palicou a nenaháňa ich a netlčie, aby počúvali. Naopak, ide pred nimi, aby vedeli, kam majú ísť a oni ho vďaka príkladu nasledujú. Toto robí dnes Pán Boh skrze svoje slovo. Akoby nám ukazoval cestu cez deň i v noci, akoby išiel pred nami, aby sme vedeli kadiaľ sa dá ísť životom bezpečne.

Uvedomujem si, že tie tlaky vo svete sú rôzne. Svet nedáva iba pozvania. Spoločnosť nás tlačí, aby sme žili tak, ako všetci ostatní. Priatelia nás tlačia, aby sme robili, čo robia oni, rozličné zvyky a tradície nás nútia k tomu, aby sme robili tak, ako sa patrí. Je to trochu o narúšaní slobody. Všetci cítime, že sme v tom svojom rozhodovaní všelijako tlačení.

Ustáť to všetko a rozhodovať sa ako veriaci človek je nesmierne ťažké. Mne sa veľmi páči ten obraz, že Pán Boh nám ponúka alternatívu. Vďaka Biblii, vďaka spoločenstvu, vďaka Kristovej cirkvi poznáme Božiu ponuku. Počúvame o tom, čo je dobré a ako máme žiť svoj život. Nie je to niečo nanútené, ani prikázané, Pán Boh nás nemanipuluje ani nevydiera. Vždy sa rozhodujeme my sami. Vybavte si, koľko ľudí chodilo do tohto kostola, ale dnes už neprídu a nikto ich k tomu nedonúti. To je ich sloboda.

Ale svet vie pritlačiť človeka, aby robil to, čo robia ostatní. Pomaličky sa prispôsobujeme tomuto svetu a životu v ňom. A je veľmi ťažké ísť proti prúdu, aj v názoroch, aj v hodnotách, aj v postojoch v živote. A tak to vlastne bolo aj počas uplynulého roka.

Pán Boh chce, aby sme žili iný život ako ľudia tohto sveta. Naše rozhodovanie by malo byť iné, naše správanie by malo byť iné, naše reakcie v rozličných situáciách života by mali byť iné. Pretože je iný cieľ nášho života, máme iné hodnoty a iného Pána.

Ako sa vám darilo počas uplynulého roka nasledovať Krista? Boli vaše rozhodnutia a vaše reakcie v súlade s Božím slovom? Nestratili ste sa v tej podobnosti s ľuďmi tohto sveta?

Chcem zakončiť tak pozitívne, že ak sme dnes tu, znamená to, že dostávame možnosť žiť v budúcom roku inak. Tak ju, bratia a sestry, využite.

AMEN

 

Piesne: Slovo stalo...; 48; 65; 66; 64; A 20; Kuz. lit.s Otčenášom; 656/4

Texty: 2M 13, 20 – 22; Žid 13, 8 – 9; Ž 102, 24 – 28; Luk 12, 32

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nasledujúce udalosti

nedeľa - 14. júl 2024 08:00 Drienovská Nová Ves
7. po Sv. Trojici
nedeľa - 14. júl 2024 09:30 Obišovce
7. po Sv. Trojici
utorok - 16. júl 2024 08:00
Pastorálne návštevy
štvrtok - 18. júl 2024 18:30 Obišovce - fara
Stretnutie mužov
nedeľa - 21. júl 2024 09:30 Obišovce
8. po Sv. Trojici