• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2024 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

2. slávnosť vianočná 2023

Kázňový text: Mt 23,24-39

Prečítal som vám dnes, bratia a sestry, úryvok z veľmi prísnej Ježišovej reči, ktorá bola súčasťou Ježišovho plaču nad Jeruzalemom. Vianočné sviatky majú vždy v druhú slávnosť vianočnú takúto trpkú príchuť. Na jednej strane hovoríme o veľkej radosti, lebo sa nám oznamuje, že sa nám narodil Spasiteľ sveta, na druhej strane spomíname na prvého mučeníka Kristovej cirkvi, Štefana, ktoré ukameňovali v Jeruzaleme potom, čo smelo vyznával Ježiša Krista ako Spasiteľa.

Takže dnešný deň je vo svojej zvesti taký rozpačitý. Radujte sa, ale nie príliš, pretože musíte počítať s prenasledovaním a utrpením pre vieru v Krista. Pre nás v dnešnej dobe a na Slovensku je to zatiaľ teória. Niektorí ste zažili prenasledovanie počas komunizmu, ale po 89. prišlo uvoľnenie a zatiaľ si žijeme v náboženskej slobode. Takže, ak hovoríme o prenasledovaní a utrpení cirkvi, tak zatiaľ len teoretizujeme. Ale nie všade vo svete je to tak.

Musím však povedať ešte jednu vec. Kristova cirkev rástla najviac vďaka mučeníkom a prenasledovaniu. Možno nie, čo sa týka kvantity, ale určite kvality. Historici hovoria, že práve mučeníci svojou smrťou a utrpením pre vieru v Krista boli najautentickejším svedectvom pre tento svet. V utrpení je vidno úprimnú a skutočnú vieru v Pána Ježiša Krista zjavnejšie a zreteľnejšie.

To, čo povedal Pán Ježiš v našom texte, bola veľká kritika Božieho ľudu, predovšetkým jeho duchovných, teda farizejov a zákonníkov, ktorí niesli zodpovednosť za to, čomu sa vyučovali ľudia v chráme a v synagógach. Ale aj za to, čo dovolili rozširovať medzi ľuďmi. Oni boli určení na kontrolu a pravdivosť Božej zvesti. Hocikto sa mohol vydávať za proroka a oznamovať v Izraeli Božiu vôľu, ale nie všetko bolo s radosťou vítané a nie všetko akceptované duchovnou vrchnosťou.

Z novej zmluvy vieme o Jánovi Krstiteľovi, ktorého zástupy považovali za proroka, ale farizeji a zákonníci ho nikdy oficiálne za proroka neuznali. Raz z toho istého dôvodu prišli za Ježišom a položili mu otázku, ktorá im ako predstaveným vo viere prislúchala: Akou mocou toto robíš? A kto Ti dal tú moc? (Mt 21,23) Pán Ježiš im už nemal chuť dookola dokazovať, že má poverenie od Boha a tak si dal podmienku: Aj ja sa vás na niečo opýtam; ak mi to poviete, poviem vám aj ja, akou mocou to robím. Odkiaľ bol Jánov krst: z neba, a či od ľudí? (Mt 21,24-25) Tu sa farizeji dostali do úzkych. Vyhlásiť po smrti Jána Krstiteľa za muža, ktorý nebol poslaný od Boha, by znamenalo vyprovokovať zástupy. Ale povedať, že to bolo od Boha, by znamenalo priznať si chybu, že ho oficiálne ako Božieho muža neuznali. Najjednoduchšie bolo vtedy povedať Nevieme.

Ja dnes nechcem kriticky hodnotiť Židov, pretože si uvedomujem, že to nemali jednoduché a ja som do istej miery dnes v ich pozícii. Mal by som ako farár vedieť, kto je poslaný od Boha a kto nie, kto káže Božie slovo a kto iba rozvíja svoju vlastnú fantáziu. To, čo vtedy povedal Pán Ježiš pred vstupom do Jeruzalema, je slovo, ktoré platí aj dnes pre nás. ...hľa, posielam vám prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov...

Možno dnes by sme takýchto ľudí pomenovali aj trochu inak. Dnes máme novodobých vykladačov Biblie, teológov, exegétov, kazateľov, evanjelistov, múdrych a vzdelaných ľudí a mohli by sme kľudne povedať, že máme aj novodobých prorokov a predpovedateľov budúcna. Otázkou je, ako ich dokážeme potriediť? Ako rozoznať, či ten človek rozpráva veci z Ducha Božieho, alebo sú to len výplody jeho vlastnej fantázie, síce znejúce veľmi múdro, veľmi zbožne, ale pritom je to samý ľudský podvod a blud.

Myslím, že nikdy doteraz nebolo toľko možností počúvať vykladačov písma. Zapnete si internet a nájdete ľudí, ktorí neštudovali teológiu, ale sú dobrými rečníkmi, majú naštudované Božie slovo a vykladajú aj komplikované a ťažko pochopiteľné pasáže. A dokážu aj veľmi zaujímavo spojiť Biblické slovo s tým, čo sa deje vo svete a v Európe a na Blízkom východe. Zoberú si knihu proroka Daniela a Zjavenie Jána a vysvetlia vám do detailov každý jeden obraz, ktorý je v týchto knihách použitý. Vysvetlia vám, kto je červený kôň, plavý kôň, čierny kôň, kto je morská šelma, kto je zemská šelma a kedy nastane Armagedon... A keď ich počúvate, máte pocit, že to všetko sedí s Božím slovom, že im to všetko jedno do druhého zapadá a že skutočne im Duch Svätý dal ohromné poznanie a odkryl im tajomstvá budúcnosti. A ja ako váš farár by som vám mal povedať, či je to dobré, alebo zlé. Či je tento muž poslaný od Boha s týmto posolstvom, alebo je to len človek, ktorý chce byť chytrý, ale v podstate klame a zavádza.

Ozaj dnes je takýchto vykladačov na internete mnoho. Hovoria pútavo, odborne, to, čo tvrdia, podkladajú Biblickými textami. Ako overiť alebo vyvrátiť ich tvrdenia?

Všimol som si, že kazatelia z takých tých tradičných cirkví majú svoj vlastný štýl kázania a výkladov Biblie. Apelujú viac na praktický život kresťanov, na príklad viery na svedectvo viery v konaní dobra medzi ľuďmi. Veľa moralizujeme, veľa zdôrazňujeme obeť Pána Ježiša Krista a jeho dielo spásy a záchrany. Snažíme sa to podať vždy inak, na inom príklade, pozeráme sa na to z každej možnej strany, ale v podstate to všetko sú informácie, ktoré už veľmi dobre poznáte. Tu ťažko nájdete nejaké nové, ešte niekým nevyslovené Božie pravdy. Nehovoriac o tom, že nás trochu obmedzuje aj cirkevný rok, v ktorom má každá nedeľa svoju tému, ktorej by sme sa mali podľa evanjelií držať.

Už ste si viacerí všimli, že keď je 2. nedeľa po Veľkej noci, ktorá má tému Dobrého pastiera, tak väčšina evanjelických farárov rozpráva o pastierovi a ovečkách. A keď máme advent, tak hovoríme o druhom príchode Krista a v pôste o utrpení Pána Ježiša a na Vianoce o narodení, a na Letnice o zoslaní Ducha Svätého, atď. atď.

Ozaj si uvedomujem, že niektorých veriacich ľudí to už nudí a radi by počuli niečo, po čom im ostanú otvorené ústa a šokujúci výraz v tvári. A tu sa otvárajú dvere pre teológiu konca sveta, pre rôzne výklady súčasných vojnových konfliktov vo svete a rôznych znamení. Internet a YouTube znesie všetko od konšpiračných teórií až po mylné a zavádzajúce výklady Biblických textov rôznych rýchlo vyučených odborníkov.

Možno práve pre slová, ktoré povedal Pán Ježiš, už dnes v cirkvách nerobíme to, čo robili Židia pred narodením Pána Ježiša Krista. Mnohých ľudí, ktorých im poslal Pán Boh jednoducho umlčali ako falošných prorokov. Či už to bolo vedome, alebo nevedome, úmyselne, alebo neúmyselne, to dokázať nevieme. Ale faktom je, že sa dopustili týmto veľmi závažných chýb. Zastavili tak Boží hlas, ktorý mal odznieť v chráme a v synagógach. Pán Ježiš im vyčítal: ...a vy niektorých z nich zamordujete a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta...

Som rád, že už niečo také nerobíme. Na strane druhej dnes rozprávajú proroci i falošní proroci, múdri ľudia i tí hlúpi, tí, ktorí sa presne držia Božieho slova ale aj tí, ktorí uleteli od pravdy. Ale ako rozoznať, ktorý je ktorý?

Pán Ježiš raz povedal, že strom poznať po ovocí a tak isto to je aj s nami kazateľmi a zvestovateľmi Božieho slova. Myslite na to, že krásne reči nie sú všetko a Pán Ježiš povedal aj to, že nie každý, kto mu hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského. Rozhodne nechcem vám dnes, bratia a sestry, prikazovať, ktorých kazateľov máte a ktorých nemáte počúvať. Len myslite na to, že nech si akéhokoľvek kazateľa, evanjelistu, teológa pustíte na internete, uvedomte si, že ho nepoznáte, neviete nič o jeho živote, nevidíte jeho prácu v konkrétnom zbore a s konkrétnymi ľuďmi a tak nevidíte jeho ovocie, podľa ktorého môžete posúdiť, či je poslaný Bohom, alebo nie.

A ak v minulosti bolo určitou zárukou pri zvestovateľovi Božieho slova to, že bol ordinovaný a že teda mal za sebou vyslanie konkrétnou cirkvou, ktorá za tohto človeka ručila, ani to už dnes nie je celkom isté.

Takže apelujem, bratia a sestry, na vašu znalosť Písma a poznanie základných Božích právd. Máte doma Bibliu, Božie slovo, máte určité poznanie a pôsobí vo vás Duch Svätý, takže je to na vás aby ste posudzovali kazateľov a zvestovateľov Božieho slova. Nejde tu dnes o to, kto sa mi páči a kto zase nie, ale o to, či jeho slová sú v súlade s Písmom, alebo nie.

Uvedomujem si, že je veľmi nebezpečné, ak umlčíme prorokov a múdrych ľudí a kazateľov, ktorých nám poslal Pán Boh, aby nám podali pravdivé slovo do dnešnej doby. Keď toto urobili farizeji a zákonníci, spôsobilo to to, že keď prišiel skutočný Mesiáš na svet, oni ho nespoznali a prehliadli. To bola ich najväčšia chyba. Urobiť takúto chybu by som nikdy nechcel. Zastaviť zvesť slova, ktoré nám Pán Boh posiela do našich životov.

Takže buďte kritickí, bratia a sestry, a skúmajte písma, aj to, čo počúvate z úst kazateľov, aby nám raz nemusel Pán Ježiš vyčítať, že sme umlčali niekoho, kto nám od neho priniesol posolstvo.

AMEN

34 Preto, hľa, posielam vám prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov; a vy niektorých z nich zamordujete a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta, 35 a to preto, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachjovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. 36 Veru, hovorím vám: To všetko príde na toto pokolenie. 37 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. 38 Ajhľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. 39 Lebo hovorím vám: Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!

 

Piesne: O Ježiši...; 595; 54; 49; 52; A 14; 656/4

Texty: 2Kron 24,17–22; Ž 17,1–9.15; Sk 6,8–7,2a. 51–60; Mt 23, 34 – 39

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nasledujúce udalosti

nedeľa - 14. júl 2024 08:00 Drienovská Nová Ves
7. po Sv. Trojici
nedeľa - 14. júl 2024 09:30 Obišovce
7. po Sv. Trojici
utorok - 16. júl 2024 08:00
Pastorálne návštevy
štvrtok - 18. júl 2024 18:30 Obišovce - fara
Stretnutie mužov
nedeľa - 21. júl 2024 09:30 Obišovce
8. po Sv. Trojici