• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2024 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

1. slávnosť vianočná 2023

Kázňový text: L 2,8-14

Dnešný deň si, bratia a sestry, pripomíname moment, keď sa spojili nebo a zem. Je to veľmi zvláštny moment, pretože zem je v našom vnímaní niečo hmotné, niečo materiálne, niečo príliš telesné a ľudské a na druhej strane nebo pre nás predstavuje niečo duchovné, niečo veľmi vzdialené, nepoznané, niečo iracionálne. Napriek tomu Vianoce sú o tom, že sa tieto dva svety priblížili k seba a spojili. Ale takto to vnímajú iba veriaci ľudia. Alebo ani nie?

Dnes mám pre vás, bratia a sestry, niekoľko čudných otázok a začnem tou najčudnejšou: Potrebuje vôbec naša zem nebo? Alebo ešte inak. Potrebujeme niečo tak iracionálne ako nebo? Nebo nie je vesmír a nekonečné galaxie a hviezdy a slnká, a čierne diery a mliečne dráhy... Nebo je vo svojej podstate obrazom duchovného sveta so všetkými duchovnými bytosťami s ich mocou a vplyvom na našu zem.

Takže, čo si myslíte, bratia a sestry, načo je tak racionálnym ľuďom, akými sme sa stali, nebo? Prečo vôbec o niečom takom snívame? Prečo chceme raz v roku počúvať o tom, ako sa nebo a zem spojili a vytvorili si k sebe cestu? Že to chceme my kresťania, tomu rozumiem, ale že to akceptujú aj ľudia, ktorým sú tieto veci vzdialené, je ozaj čudné.

TEXT: L 2,8-14

Vianoce sú krásnym rozprávaním o nebi. Je tu Boh, ktorý prebýva v nebi, je tu Boží Syn, ktorý z neba prichádza do nášho sveta, sú tu anjeli, ktorí sú výlučne nebeskými bytosťami a ktorí prinášajú dôležitú správu človeku. Čo z toho dokážu akceptovať racionálni ľudia 21. storočia?

Viete, čo by som od moderného neveriaceho človeka čakal? Že sa pozrie absolútne racionálne na celé vianočné udalosti a kriticky povie: Nikto taký ako Boh neexistuje, nie sú dostatočné dôkazy, že Ježiš bol niečo viac ako človek, panna nemôže porodiť dieťa a vo vede neexistuje nič také ako počatie z Ducha Svätého, ktorý tiež neexistuje a anjeli sú tak isto iba vymyslené bytosti, takže celé Vianoce sú iba mýtom a výmyslom a je najvyšší čas ich zrušiť. A keď teraz potrebujeme tie finančné prostriedky do štátneho rozpočtu, tak to by sme mali k dobru minimálne dva pracovné dni navyše. A to ešte nehovorím, že pred Vianocami už posledné dni aj tak nikto nič nerobí a v práci sú samé predvianočné posedenia, večierky a párty. Tomu všetkému by sa dal urobiť koniec. Racionálne rozmýšľajúci človek by to mal takto urobiť.

Ale ľudia to neurobili. Prečo? Čo to znamená? Znamená to, že naša zem potrebuje nebo? Znamená to, že my ľudia potrebujeme vedieť, že to nebo je skutočné a že je skutočný aj ten Všemohúci a láskavý Boh, že je potrebný Spasiteľ, ktorý prišiel zachrániť človeka, že sú dôležití aj anjeli, aj život po smrti, aj večnosť...?

Ja si myslím, že to skutočne potrebujeme. Nechceme si pripustiť, že by naša zem nemala nebo, že by bola len ohraničená týmto zemským bytím, že by bolo len narodenie na začiatku a smrť na konci. Desíme sa toho, že by toto pozemské bolo všetko a nič viac by už neexistovalo. A napriek tomu, že sme príliš racionálni, dokážeme akceptovať aj niečo, čo nechápeme a čo prevyšuje naše poznanie.

Preto tu máme 2000 rokov Vianoce, síce so všetkými možnými úpravami, so všetkými možnými omylmi a chybami, tradíciami a zvykmi, ale stále je v nich tá najpodstatnejšia informácia, že Boh sa ponížil a stal sa človekom, aby sa mohol uskutočniť ten najväčší plán záchrany hriešneho človeka.

Skúste si čo i len na chvíľu predstaviť, aká by bola naša zem bez neba.

Naša zem je zem bez spravodlivosti. Často sa sťažujeme, že sa nevieme domôcť práva, že vyhrávajú ľudia, ktorí majú peniaze, známosti a moc. Ľudia, ktorí majú široké lakte a dokážu sa presadiť na úkor druhých. Vy sami zažívate veľa krívd a vidíte, že niekedy nám nič neostáva len skloniť hlavu a prijať to, že sa s tým nedá nič ďalej robiť.

Naša zem je plná bolesti. Vidíme nevyliečiteľne chorých ľudí, vidíme trpieť deti a mladých ľudí, ktorí za svoje utrpenie nemôžu. Vidíme nemilovaných ľudí, ktorým nepreukázali lásku ani ich rodičia. Vidíme tých, ktorých láska nebola nikdy opätovaná.

Naša zem je plná smútku. Stratili sme a strácame našich milovaných. Nevieme pomôcť ľuďom, ktorí z tohto sveta odchádzajú. Nevieme potešiť opustených a starých.

Naša zem je plná utrpenia, ktoré nevieme vysvetliť. Nechápeme, prečo je tu utrpenie nevinných. Nerozumieme, prečo tu úplne zlyháva spravodlivosť.

A teraz si predstavte, že by sme týmto všetkým ľuďom zobrali nebo. Povedali by sme im, že nič také neexistuje. Je len toto tu a teraz a potom príde koniec. Čakáte nejakú spravodlivosť, ľutujem, nič také nebude. Tu sa jej nedovoláte a žiadna iná spravodlivosť už neexistuje. Tak ako to je nespravodlivé, tak to aj skončí nespravodlivo. Trápite sa v nejakej ťažkej chorobe, ľutujem, žiadna úľava už nikdy nepríde, musíte to už len dobojovať takto. Opustil vás niekto milovaný, no to je veľká škoda, ostalo vám už len zopár fotiek a nejaké spomienky. Kým si ich dokážete vybaviť tak buďte radi. A vy, ktorí zomierate, no ľutujem, nemám pre vás dobre správy, to už je vlastne koniec.

Tak by vyzerala naša zem, ak by nebolo nebo. V jeden moment by sa stala najdesivejším najsmutnejším a najbeznádejnejším miestom vo vesmíre. Nechceli by ste žiť na zemi, ktorá nemá „nebo“. Naša zem by bola bez neba príliš krutá, príliš depresívna, príliš beznádejná.

Áno, človek vie vytvoriť aj niečo dobré a pekné, niečo hodnotné a budujúce, niečo užitočné a prospešné, ale vzápätí to všetko, čo vytvoril, dokáže zničiť a rozbiť. V podstate to dnes vidíme. Ničíme našu zem, ničíme prírodu, ničíme i to, čo sme vybudovali a vytvorili sami a čo bolo dobré. My sme sami osebe deštrukční, dokážeme ničiť a ubližovať sami sebe.

Naša zem potrebuje nebo. My ľudia potrebujeme vedieť, že nebo existuje. Bez neho nie je ničím, nedokáže fungovať, nedokáže prežívať, nedokáže napredovať. To nebo to je všetko to duchovné, čo nám pomáha žiť a posúva nás dopredu. Nebo je predovšetkým Pán Boh, ktorý je tak skutočný a tak reálny, ako naša zem. Nebo to je duchovný svet, ktorý zasahuje do nášho sveta, nebo to je Pán Ježiš, Boh, ktorý sa stal človekom a ktorý sa za nás obetoval. Nebo to je večný život a miesto, ktoré nám On pripravil, keď porazil toho najväčšieho nepriateľa - smrť.

A práve Vianoce boli tým momentom, keď sa to nebeské, to duchovné, to neviditeľné dotklo najviac zeme a stalo sa aspoň na pár okamihov viditeľným.

Viete, čo nám nebo znova prinieslo?

To prvé bolo oznámenie o tom, že sa nemáme báť. Boží anjel to povedal pastierom. Nebojte sa... Pozrite sa, koľkých ustráchaných ľudí máme okolo seba. Mladí ľudia, ktorí zažívajú strach a obavy z neprijatia, strach z toho, že sú nemilovaní. Mnohí zavretí doma, nalepení za počítačom, alebo sediaci pred televízorom, nedokážu komunikovať s inými ľuďmi tvárou v tvár... Veľa ľudí by potrebovalo počuť, že sa nemusia báť duchovných veci, nemusia sa báť spoznať Pána Boha. To nebo prináša do života dobré a požehnané veci. Nebojte sa otvoriť Bohu svoje srdce, nebojte sa nadviazať s Ním kontakt, nebojte sa s Ním rozprávať. To nebo je teraz skutočne blízko.

To druhé, čo anjeli priniesli pastierom a čo môžeme považovať za prínos neba, je radosť. Ja som si uvedomil, ako veľmi musíme rozlišovať niektoré výrazy. Občas si pozriem na internete nejaké vtipné videá, vo väčšine prípadov postavené na škodoradosti, alebo prečítam nejaké vtipy na pobavenie, ale uvedomil som si, že to nemá žiadny vplyv na to, či je človek radostný. Tieto radosti sú absolútne chvíľkové a nestále. Na chvíľu sa usmejete a to je všetko. Nerobí to život radostným, nie je v tom žiadne potešenie pre človeka. Keď hovoria anjeli o radosti, ktorá nám je zvestovaná, je to niečo, čo je hlboké, čo ovplyvní váš život, vašu budúcnosť. Poznanie Ježiša Krista dokáže naplniť život človeka vnútornou radosťou a uspokojením. Skúste si to porovnať, akú radosť dokáže vytvoriť tento svet, aká je chvíľková, neoslovujúca a porovnajte to s tým, akú radosť dokáže priniesť človeku to, že vám Boh ponúka nový život a spasenie.

Radosť, ktorú nám prináša nebo, je radosť z narodenia Spasiteľa, teda niekoho, kto nás zachraňuje pred smrťou, kto nás vyslobodzuje z otroctva hriechu.

Ďalším darom neba je pokoj. Čím ďalej tým viac som presvedčený, že ľudia nedokážu vytvoriť na zemi pokoj. My nedokážeme vytvoriť mier medzi dvoma znepriatelenými krajinami. Aj keď sa o to snaží skoro celý svet, nedokážeme zastaviť jednu vojnu. Je to na hanbu celého ľudstva, ale zároveň je to aj krutá pravda, ktorú si nevieme a nechceme priznať.

Pokoj pre človeka prichádza z neba. Dokáže ho vytvoriť jedine Boh a je to pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. My ho potrebujeme na zem doniesť, je to ako produkt, ktorý si tu na zemi nedokážeme vytvoriť.

Vianoce skutočne priniesli tomuto svetu dar neba v podobe zmierenia, lásky a pokoja. Dnešný deň si pripomíname, ako nám Pán Boh ukázal, ako je nebo blízko našej zeme. Ako nám ukázal, že to nie je nejaká naša fantázia, ale skutočnosť, ktorá robí náš život zmysluplným.

Nikto z nás by nechcel, aby naša zem nemala svoje nebo. Potrebujeme vedieť že je tu, je blízko a je skutočné.

AMEN

 

Piesne: Poďakujme...; 592; Sl. sláva 33; A 12; 42; 36; 53; A 13; 656/4

Texty: Iz 62, 6 – 12; Tit 3, 4 – 7; Ž 97, 1 – 12; L 2, (1 – 7) 8 – 15

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nasledujúce udalosti

nedeľa - 14. júl 2024 08:00 Drienovská Nová Ves
7. po Sv. Trojici
nedeľa - 14. júl 2024 09:30 Obišovce
7. po Sv. Trojici
utorok - 16. júl 2024 08:00
Pastorálne návštevy
štvrtok - 18. júl 2024 18:30 Obišovce - fara
Stretnutie mužov
nedeľa - 21. júl 2024 09:30 Obišovce
8. po Sv. Trojici