• 1

 • 2

 • 3

 • 4


Copyright © 2023 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

1. slávnosť svätodušná 2022

Kázňový text: 1Sam 10, 5-7

Dnes slávime sviatok zoslania Ducha Svätého, ktorý bol vyliaty na učeníkov v 50. deň po Ježišovom vzkriesení. Od Ježišovho vstúpenia na nebesá uplynulo 10 dní, keď učeníci čakali na zasľúbenie od nebeského Otca. Podľa slov Pána Ježiša čakali na Ducha Radcu, ktorý ich bude ďalej viesť a povie im všetko, čo majú robiť.

Neviem, ako si prácu Ducha Svätého predstavovali učeníci. Keby som počul, že budem mať ako pomoc Ducha Radcu, predstavil by som si ho ako takého šepkára v divadle, ktorý mi nenápadne bez toho, aby si to niekto vôbec všimol, poradí čo mám v ktorej situácii robiť, čo mám povedať a ako zareagovať, keď nebudem vedieť ako ďalej.

Aj učeníci veľmi rýchlo pochopili, že to nebude tak, ako to bolo počas tých troch rokov s Ježišom. Keď boli v koncoch, alebo niečo nedokázali urobiť, tak sa vždy obrátili na Ježiša a čakali, ako ich vytiahne z ich problému. Raz uzdravovali syna istého muža a nešlo im to, bola to hanba, ale prišiel Ježiš a dal to do poriadku.

Ježišova prítomnosť bola záruka, že všetko dopadne dobre. Ako keď dieťa pošlete niečo urobiť, ale ono vie, že stojíte za jeho chrbtom a ste poistkou, ak by sa niečo stalo, či nevyšlo.

Lenže Duch Svätý nie je takou osobou ako Ježiš. Ten najväčší rozdiel je v tom, že ho učeníci už nevideli, pretože nebol telesne prítomný. Bol ako vanutie vetra, ako intenzívna myšlienka, ktorá sa vám víri hlavou, ako nutkanie, ktorého sa nemôžete zbaviť, ako sila, ktorá vás ťahá niečo urobiť a vy sa tomu musíte podriadiť, pretože by ste mali sami zo seba zlý pocit. Ale už to nebude tá dospelá osoba za vašim chrbtom, ktorá doriešila všetko to, čo ste pokazili a čo vám nevyšlo.

Na toto si museli učeníci zvyknúť. Pre nich to bola skutočne veľká zmena. My sme sa však, bratia a sestry, narodili do doby, keď Duch Svätý svojou mocou v tomto svete pôsobí. Nevidíme ho, ale je tu, nemôžme sa ho dotknúť, ale On je medzi nami, nemôžeme ho počuť našimi ušami a predsa človek môže vnímať jeho hlas.

Dôležité je s Duchom Svätým počítať, naučiť sa ho vnímať, naučiť sa rozpoznávať jeho hlas, cítiť jeho nutkanie a jeho odporúčanie a potom sa podľa neho riadiť.

Vybral som dnes pre vás, bratia a sestry, jeden text v rámci série Biblia ako ju nepoznáme, ktorý hovorí o pôsobení Božieho Ducha v živote človeka. Bude to pre vás na začiatku trochu hádanka, ale dá sa na ňom mnoho pochopiť.

TEXT: 1Sam 10,5-7

Nie je jednoduché uhádnuť, koho sa ten text týka. Musím sa priznať, že takto z tohto odseku by som to tiež nevedel. Ale pomôžem vám, ak vám poviem, že sa ten text týkal prvého Izraelského kráľa. (SAUL) O Saulovi ako kráľovi nemáme veľmi dobrú mienku. Vnímame ho ako muža, ktorý toho počas svojho kraľovania veľa pokazil. Kráľovstvo a funkcia ho veľmi zmenili. Spyšnel. Z mladého neskúseného chlapca sa stal sebavedomý muž, ktorý si začal robiť veci po svojom. Rady, ktoré prichádzali od Boha ignoroval, výslovne porušoval to, čo mu Boh cez prorokov hovoril jasne. Až ho to doviedlo k depresiám a beznádeji. Stal sa z neho zatrpknutý kráľ, ktorý sa obával o svoju korunu, nemal okolo seba nikoho, komu by mohol veriť. Všetci dôležití muži sa od neho odtiahli a nakoniec sa od neho vzdialil aj Pán Boh. Zo Saula bol na konci života paranoidný človek.

Málokto si však pamätá, že na začiatku to bolo v jeho živote úplne inak. Keď sa prvýkrát stretol s prorokom Samuelom, bol to len mladý muž, ktorý hľadal stádo oslíc svojho otca a Božím vedením sa dostal až do Šíla. Samuel ho na Boží pokyn pomazal olejom a oznámil mu, že si ho Hospodin vybral za kráľa nad Izraelom. Potom cestou stretol skupinu prorokov a vtedy ho prenikol Duch Hospodinov a on začal prorokovať. Ale to najdôležitejšie zachytáva Biblia slovami proroka Samuela: a premeníš sa na iného muža.

To je pôsobenie Ducha Svätého. Keď zostúpil na Letnice Duch Svätý na učeníkov, v ten okamih sa z nich stali iní muži. Prestali sa báť, postavili sa smelo na uliciach Jeruzalema a bez strachu rozprávali o Ježišovi Kristovi. To bola zmena, ktorá sa nemohla udiať sama od seba. Z 11 mužov, ktorí utiekli z Getsemanskej záhrady zo strachu o svoj život sa v jeden okamžik stali hrdinovia, ktorí nemali problém sa postaviť pred židovskú veľradu a odvážne svedčiť o Kristovi. Takúto zmenu v živote človeka nedokážete urobiť iba tak. A od tohto momentu títo ľudia dokázali počúvať to nenápadne pôsobenie Božieho Ducha a riadiť sa ním v živote. Zrazu čítame, ako napríklad Duch Svätý vyslal Filipa na pustú cestu z Jeruzalema do Gázy a on poslušne ide, pretože cíti, že tam na tej ceste má niekoho čakať. A takýchto momentov bolo veľa.

Možno sa teraz opýtate, tak prečo ten text zo Starej zmluvy o človeku, ktorý je akoby presným opakom toho, o čom máme dnes hovoriť? No preto, lebo aj ten opačný príklad je veľmi poučný.

O Saulovi sme počuli, že sa z neho stal iný muž v momente, keď na neho zostúpil Duch Hospodinov. Bol to dôležitý začiatok pre jeho budúcnosť a budúcnosť Izraelského národa. V čele mal stáť kráľ, ktorý sa stal iným človekom. A skutočne sa začali diať veľké veci. Prvýkrát sa osvedčil, keď zaútočili na Izrael Ammónci. Keď oznámili Saulovi čo sa stalo, zase ho prenikol Hospodinov Duch a on rozsekal záprah volov, rozposlal poslov s kusmi mäsa po všetkých kmeňoch Izraela a vyzval ich, aby sa pridali k nemu do boja. Touto bitkou spojil Izraelské kmene, ktoré začali fungovať ako jeden národ. Vedenie Duchom Božím prinášalo požehnanie jemu, ale aj celému ľudu.

Lenže toto bolo poslednýkrát, keď sa v spojitosti so Saulom hovorí o Duchu Hospodinovom. Od tohto momentu to už išlo v jeho živote všetko akoby z kopca. Keď prišiel konflikt s Filištincami a čakal ich boj, Saul nedokázal čakať na Samuela a začal prinášať obeť, akoby bol kňaz. Do toho celého prišiel Samuel a povedal mu, že to bola skúška, v ktorej neobstál. Nemal brať všetko do vlastných rúk, len trpezlivo čakať na Božie konanie. Po vojne s Amálekom porušil výslovný zákaz a nechal si vojnovú koriť, napriek tomu, že Boh mu jasne povedal, že si nič nemá zobrať z bojiska. No napriek tomu mal pocit, že je všetko v poriadku a dal si na vrchu Karmel postaviť pamätník. Keď sa stretol so Samuelom, začal slovami: ...splnil som príkaz Hospodinov. Lenže toto vôbec nebola pravda. Saul sa na chvíľu vynašiel, keď povedal, že najkrajšie stáda Amálekovcov doviedol na to, aby ich obetoval Hospodinu. Ale Samuel mu vtedy povedal podstatnú vec: Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov.

To bolo poslednýkrát, čo Saul videl Samuela. A nebolo už ani spomienky na Ducha Hospodinovho, ktorý by nejakým spôsobom ovplyvňoval Saulov život a jeho rozhodovanie. Nebol už z neho ani iný muž. Bol to znova len človek, ktorý sa rozhodoval sám, robil všetko tak, ako sa mu zdalo správne, ale ostali len pochybnosti nad tým, kam to všetko vedie a kde to skončí. A potom už čítame len o tom, že nevedel, čo robiť, bol často nervózny, prepadávala ho zlosť, bál sa o svoju korunu, lebo mu Samuel povedal do očí, že Pán Boh si nájde iného kráľa podľa svojho srdca.

Duch Hospodinov, alebo kľudne môžeme povedať Duch Svätý Saula opustil. Ale treba sa opýtať prečo? Len tak pre nič za nič? Nie! Ak si vyberáš vlastnú cestu a ten hlas Ducha Božieho úplne ignoruješ a robíš si po svojom, tak prečo by pri tebe stál niekto, koho nepočúvaš? Načo by bol Duch Hospodinov pri Saulovi, keď ten si vždy urobil všetko podľa seba?

Toto nie je len Starozmluvný príklad, ktorý sa nás netýka. Božie slovo hovorí: Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy! Každý z nás máme v sebe Svätého Ducha, dostali sme ho pri krste a to jeho pôsobenie v nás od toho momentu začalo.

Už na začiatku som povedal, že pôsobenie Ducha Svätého je iné. Niekedy je to intenzívna myšlienka, nutkanie, akýsi vnútorný hlas, ktorý sa v nás ozýva. Občas je to Božie slovo, ktoré nám príde na um v nejakom biblickom citáte, niekedy je to myšlienka, ktorá nás zaujme pri počúvaní Božieho slova, alebo v zhromaždení. Môže to byť hlas nášho svedomia, môže to byť napomenutie iného človeka, ktoré príde do nejakej našej konkrétnej situácie.

Uvedomte si, bratia a sestry, že ak tieto vnuknutia budete neprestajne ignorovať, tak vlastne ignorujete Ducha Svätého, ktorý pôsobí vo vás. Môžete to urobiť raz, dvakrát. Môže to robiť týždne, ale vedzte, že keď to ignorovanie bude neprestajné a úmyselné, tak toho Ducha Svätého od seba odoženiete.

Naši vrcholní politici majú svojich poradcov. Predstavte si poradcu, ktorý radí a ten politik ho nikdy nepočúvne. Tak je logické, že po čase si zbalí svoje veci a odíde.

A teraz si vybavte životný príbeh Saula a to, ako sa to vyvíjalo v jeho živote, keď od neho Duch Hospodinov odišiel. Vystriedalo ho zúfalstvo, beznádej, návaly nekontrolovateľnej zlosti a úplne sa vytratila radosť zo života. Skončil úplne stratený. A keď si už nevedel rady, obrátil sa na okultizmus. Hľadal pomoc u veštice, ale tým sa len ponáral stále do väčšej a väčšej beznádeje. Saul je príklad človeka, ktorý to v živote dotiahol do absolútnych krajností. Akoby si povedal, že ja pôjdem v živote bez Boha a bez akéhokoľvek Božieho vedenia. Budem počúvať len seba a riadiť sa iba podľa seba. A tak máme v Božom slove príklad ako končí takýto ľudský život.

Neignorujte Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Nevyžeňte ho zo svojho života tým, že budete robiť všetko iba podľa seba, pretože taký život má len jeden jediný koniec a tým je ľudská beznádej.

Takže, prečo sme sa dnes venovali životnému príbehu o Saulovi? I zlý príklad môže byť veľmi poučným príkladom. Preto dnes končím výzvou: Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. (Ef 4,30)

AMEN

 

Piesne: Najsvätejší...; 175; 169; 178; A 42; 656/16 

Texty: Ž 104, 24 - 34. 35b; 1K 12, 3b – 13; Sk 2, 1 – 21; J 20, 19 – 23

 

config
f m

Podcast - kázne

 • 3. po Zjavení 2023
  Na čo myslíš, keď robíš s hobľovačkou? Suma zákona (3: časť): Milovať Pána Boha celou mysľou (Matúš 22:34-40)
  Uverejnené 2023-01-22 11:33:45
 • 2. po Zjavení 2023
  Ktorí športovci sú najpobožnejší? Suma zákona (2: časť): Milovať Pána Boha celou dušou (Matúš 22:34-40)
  Uverejnené 2023-01-15 12:14:57
 • 1. po Zjavení 2023
  Suma zákona: Milovať Pána Boha z celého srdca (Matúš 22:34-40)
  Uverejnené 2023-01-08 12:31:40
Podcast kanál

Kalendár udalostí

január 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nasledujúce udalosti

piatok - 27. jan 2023 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník
piatok - 27. jan 2023 17:15 Obišovce
Mládež
nedeľa - 29. jan 2023 08:00 Kysak
4. po Zjavení
nedeľa - 29. jan 2023 09:30 Obišovce
4. po Zjavení
nedeľa - 29. jan 2023 11:00 Drienovská Nová Ves
4. po Zjavení