• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2022 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

1. po Zjavení 2022

Kázňový text: Mt 7,24-26

Bratia a sestry, pozývam vás od dnešnej nedele k sérii kázní s názvom ŽIVOT v KOCKE. Tá prvá myšlienka, ktorú má tento názov evokovať je, že by sme si mali povedať niečo o živote človeka, teda zhrnúť piliere ľudského života v niekoľkých témach. Aj keď si uvedomujem, že nejaké ucelené zhrnutie života asi ťažko vystihnem.

Ten druhý obraz, ktorý mi pri názve tejto série napadol je, že si ozaj predstavte, že sa nachádzate dnu v strede nejakej veľkej kocky. Mám pre vás malú matematickú úlohu: Koľko stien, alebo lepšie povedané plôch zvnútra kocky vidíte? ... Ak ste napočítali šesť, tak počítate dobre. Ak je to teda kocka, tak na jednom štvorci stojíte, druhý máte nad hlavou, tretí máte pred sebou, štvrtý za sebou, piaty sprava a šiesty zľava. Každá táto plocha bude niečo symbolizovať a my si postupne prejdeme všetky tieto steny, ale nebudem hovoriť dopredu, čo je obrazom čoho.

Na začiatok stačí, že viete, že budeme postupne rozoberať šesť tém, šesť okruhov života človeka a budeme spolu premýšľať. Samozrejme ako veriaci ľudia, kresťania, toto nemôžeme obísť. Tá dnešná téma Života v kocke začína podlahou, teda miestom, na ktorom stojíme.

Podlaha, to sú moje životné zásady, to je to, na čom stojím, čo mám pod nohami, podľa čoho žijem, čo ma drží a čo určuje moju stabilitu, aby som nepadol. Myslím, že je to jedna z tých dôležitých stien života. Ako to hovoríme ľudovo? Mať pevnú pôdu pod nohami. Je to také zastabilizovanie života.

Myslím, že k tomu patrí aj nejaký ten vek, zrelosť, určité poznanie, ku ktorému človek dôjde, ustálený pohľad na život a správne poukladané hodnoty života a nasmerovanie života. Chcel by som, aby ste pri uvažovaní nad týmito témami mali pred očami svoj vlastný život.

Hľadal som niečo na internete o životných hodnotách ľudí a našiel som rozhovor s jedným človekom, na stránke, ktorá propaguje ateizmus. Ten pán svoje životné zásady charakterizoval takto: byť slušný, spravodlivý a statočný. Je to celkom milé a výstižné, až sa mi to zdalo dosť odvážne povedať niečo také o sebe. Byť slušný, podľa svojich vlastných meradiel, alebo podľa čoho sa dá zmerať slušnosť človeka? Alebo byť spravodlivý je krásna životná zásada. Len podľa akej spravodlivosti vieš posúdiť svoj život? Vo svojich vlastných očiach môžete byť spravodlivý, ale vôbec to nemusí byť pravda.

Som slušný človek. Táto veta mi prišla na um, keď som sledoval nedávno niekoľkodielny dokument o druhej svetovej vojne. Jeden diel bol venovaný koncentračným táborom. Keď spojenecké vojská oslobodili koncentračný tábor Buchenwald a videli, čo sa tam dialo, donútili ľudí z okolitých miest, aby sa povinne prišli pozrieť na zverstvá, ktoré sa páchali pár kilometrov od nich. Oni svorne tvrdili, že o ničom nevedeli. Pár kilometrov od nich vraždili milióny ľudí a oni tvrdili, že nič netušili. Oni žili zodpovedný čestný život. Oni sú spravodliví ľudia.

Keby ste mali vy povedať, bratia a sestry, svoje životné hodnoty, na ktorých stojí váš život, čo by ste povedali? Na čom stojíte vy?

Máte nejaké životné zásady? To určuje stabilitu vášho života? Napríklad vážim si ľudí a ľudský život, neklamem, nekradnem, nepodvádzam, som čestný človek, máme rád prírodu, nie som násilník, neopíjam sa. Najdôležitejšia je pre mňa rodina, vzťahy, priateľstvo... Som zodpovedný, pracovitý, úprimný človek. Mám stabilné názory na život, mám svoj svetonázor...

Uvedomil som si, že je toľko veci, ktoré sa dajú položiť ako základ pre život človeka. Sme veľmi rozdielni a každý máme iné priority. Veľakrát sú to ozaj hodnotné veci, na ktorých ľudia stavajú svoje životy, a môžu takto prežiť ozaj spokojný a kľudný život. Ale stabilita toho, čo máte pod nohami sa netestuje v čase pokoja a kľudu, ale v krízových situáciách života.

Môžete postaviť svoj život na statočnosti, na slušnosti a na spravodlivosti, ale či je to stabilný základ pre život zistíte až vtedy, keď zvládnete zniesť nespravodlivosť a nečestnosť a neslušnosť voči vám. Stabilita nášho života, stabilita našich istôt sa overí až v zlých časoch.

Práve o tom rozprával Pán Ježiš, keď hovoril podobenstvo o dvoch staviteľoch. Aj jeden aj druhý postavili svoj dom. Bolo to podľa ich predstáv a túžob. Každý z nich rozhodoval o tom, ako bude jeho dom vyzerať a obaja si vyberali základ, teda podložie, na ktorom ich život bude stáť.

Všetko bolo bezproblémové. Aj jednému aj druhému sa žilo určitý čas dobre a nebol medzi nimi žiadny badateľný rozdiel. Prežili takto kus života. Lenže v jeden moment prišiel príval, oborili sa vetry, udreli vlny a vtedy bolo zrazu podstatné, na čom ten dom stojí. Až vtedy sa ukázalo, že piesok ako základ pre dom nie je dostatočný, ale to už bolo neskoro a celý dom sa zosypal.

Dom na piesku a dom na skale je len jednoduchý obraz toho, na čom dokážu ľudia postaviť svoj život. Je to obraz toho, čo majú pod nohami, čo sú istoty ich života.

Každý seriózny človek vám dnes povie, že hodnotou pre neho je rodina, že si váži priateľstvá, má v úcte ľudský život, je čestný, svedomitý, pracovitý, nekradne, nepodvádza... To všetko sú jeho hodnoty. Veľmi podobné by vymenoval aj veriaci človek, veď predsa toto všetko sú skutočné hodnoty života. Ale jeden neprehliadnuteľný rozdiel tu však vždy bude. A to je pôvod týchto zásad.

Pán Ježiš to v úvode tohto podobenstva povedal veľmi jednoznačne. Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi... Prečo by mal byť veriaci človek čestný? Lebo je to správne, je to hodnota v našej spoločnosti? Lebo tak som k tomu došiel postupným skúmaním a pozorovaním života? Nie! Veriaci človek musí povedať, že pôvodcom týchto zásad je Boh. Žiť zodpovedný a svedomitý život, to nie je niečo, na čo som prišiel nejakým skúmaním. Pán Boh povedal, že toto odo mňa očakáva, že preto ma stvoril a postavil na túto zem. Toto sú určité stability, na ktorých má stáť ľudský život. Apoštol Pavol píše: ...aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. (R 12,2) Nemusíme tipovať ani nejako zložito skúmať, podľa akých pravidiel by som mal žiť svoj život a aké hodnoty by som mal preferovať. Ak počúvaš slová Pána Ježiša a snažíš sa ich plniť v živote, tak zvládneš aj prívalové vetry a nápor vĺn.

Uvedomil som si, že s dnešným svetom nenájdeme zhodu ani v základných pojmoch, ktoré používame. Ak dnes ľudia povedia, že najväčším darom je láska, tak ja si nie som celkom istý, či s nimi môžem súhlasiť. Vysvetlím prečo.

Ak ste veriaci človek, tak pojem láska je pre vás niečo dokonalé a absolútne, čoho my ľudia nie sme schopní dosiahnuť. Dokonalá láska je, keď sa Pán Ježiš obetoval za záchranu našich životov. Pre mňa pojem milovať znamená dokázať sa obetovať. Ale pre dnešného človeka je láska chvíľkový pocit, ktorý sa môže vytratiť po pár mesiacoch a nemajú s tým problém. Používajú na to ten istý pojem.

Alebo pojem spravodlivosť. Pred Bohom niet spravodlivého ani jedného človeka a kresťan nemôže o sebe prehlásiť, že je spravodlivým človekom, keď si každý deň uvedomuje svoju hriešnosť. Ale ľudia zo sveta vnímajú svoj život ako život spravodlivých ľudí, pretože nikdy neboli zavretí vo väzení a bez problémov povedia, že nikdy nikoho neokradli. Pri tom nemajú problém okrádať štát na daniach, porušujú rôzne zákony a predpisy a aj tak sa cítia spravodliví.

Alebo dnes ľudia povedia, že sú tolerantní a budú tolerovať každú inakosť a každú rozdielnosť človeka. To je pre nich podstata tolerancie. Áno aj nás Pán Ježiš učí tolerantnosti, ale nie tolerantnosti voči hriechu, ktorí ničí a zabíja človeka. Takže tento svet hovorí o tolerancii pre smilstvo a cudzoložstvo, pre homosexualitu a rôzne perverznosti, ale Pán Ježiš napriek tolerantnosti hovorí o tom, že také hriechy človek páchať nemá.

Takže áno, môžeme mať rovnaké hodnoty života s ľuďmi tohto sveta, ale obsah tých hodnôt je odlišný.

Nechcel som dnes túto tému zjednodušiť a povedať, že veriaci ľudia majú svoj život postaviť na Pánovi Ježišovi. Aj keď je to pravda, ale pod týmto si človek môže predstaviť čokoľvek. Naše hodnoty života, na ktorých stojíme, sa v mnohom podobajú hodnotám, aké majú aj nevriaci ľudia, ale rozdiel tých hodnôt je v ich obsahu a v ich kresťanskom pochopení.

Život veriacich ľudí má stáť na kresťanských hodnotách, ktoré vychádzajú z Božieho slova. To že sa snažím milovať ľudí tak, ako ich miloval Pán Ježiš, to že sa snažím odpúšťať, to že sa snažím slúžiť iným, že žijem zodpovedný život v rodine a snažím sa čo najpoctivejšie pracovať a mnohé iné veci podľa Jeho slov, to všetko robí môj život stabilným. Vďaka tomu mám pevnú pôdu pod nohami a verím, že s Ním zvládnem aj ten príval vody a nápor vetra. To je to, čo v tej kocke života máme pod nohami a na čom stojíme.

AMEN

 

Piesne: Slovo stalo sa...; 71; 58; 351; 629; A 18; 656/17

Texty: Iz 42, 1 – 9; Sk 10, 34 – 43; Ž 29, 1 – 11; Mt 3, 13 – 17

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nasledujúce udalosti

piatok - 24. jún 2022 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník
piatok - 24. jún 2022 17:15 Obišovce
Mládež
sobota - 25. jún 2022 18:00 Obišovce
Skúška konfirmandov
nedeľa - 26. jún 2022 09:30 Obišovce
2. po Svätej Trojici
nedeľa - 26. jún 2022 14:00 Suchá Dolina
2. po Svätej Trojici