• 1

 • 2

 • 3

 • 4


Copyright © 2021 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

1. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Luk 6, 48a

Neviem úplne presne vyhodnotiť naše bohoslužby, bratia a sestry, v oblasti sledovanosti. Nerobil som si nejaké štatistiky, ako sa to robí v moderných médiách, kde si urobia prieskum sledovanosti a vedia, či ten konkrétny program má alebo nemá obľúbenosť u divákov. Ale rád by som znova od dnes niekoľko nedieľ rozoberal ďalšiu sériu kázni na pokračovanie. Je to trochu iný štýl kázania a má určite svoje výhody aj nevýhody. Neviem, či to zaberá na ľudskú zvedavosť, keď si vypočujú nejakú časť, aby prišli aj na ďalšiu nedeľu, pretože chcú počuť pokračovanie. Ale prial by som si, aby to tak fungovalo.

Možno by stálo za to urobiť raz taký prieskum sledovanosti, ako to robia v moderných médiách. Ak relácia nemá dobrú sledovanosť tak ju prehodia na menej zaujímavý čas, alebo prípadne ju úplne stiahnu, či vymenia moderátora. Samozrejme, že Božie slovo a jeho kázanie sa nedá celkom zhodnotiť na základe komerčných postupov, ale nám farárom by to veľa povedalo.

Keby sme niečo také urobili s našimi bohoslužbami, neviem, ako by to dopadlo. Možno by nám dali vysielací čas z utorka na stredu o tretej ráno. Alebo by navrhli vymeniť kazateľa. Možno by to nebol celkom zlý nápad. Ktovie, či sa raz nedočkáme aj takého zhodnotenia.

Ale späť k našej novej sérii. Pozývam Vás na 6 kázní s názvom U nás doma... Budeme spolu premýšľať o tom, ako fungujú naše rodiny, na čom stoja, čo v nich pripravujeme, ako sa k sebe správame, na čom si dáme záležať a čo si najviac v rodine ceníme. Začneme rozprávaním o základoch nášho domu (1), potom sa pozrieme do kuchyne (2), prejdeme obývačkou (3), nakukneme do detskej izby(4), pozrieme ako vyzerá fasáda nášho domu (5) a nakoniec sa pozrieme na strechu, ktorá ten náš dom chráni (6).

Bude to taký pokus nahliadnuť do našich rodín a vidieť dobré veci, ktoré robíme, ale možno aj naše chyby a zlyhania. Keď budete spolu so mnou premýšľať, nepredstavujte si nejakú cudziu rodinu, ale pozerajte sa vždy na tú svoju.

Dnes teda začíname tým najpodstatnejším, čo je však najmenej vidno, a tým je základ domu. Je to možno zvláštne, ale to, čo nevidíte, ak sa pozriete na rodinu, je jedna z najdôležitejších vecí, na ktorej rodina stojí. Ak by ste sa pozreli z boku na našu faru nájdete na nej prasklinu od vrchu po spodok celého múru. Všimne si to skoro každý, ale to, že je prasknutý múr nie je problém múru, ale základu našej fary, ktorý je ukrytý pod úrovňou zeme. Neudržal zaťaženie múrov a v jednom mieste praskol, čo spôsobuje problémy celej stavby, ktorá neprestajne pracuje. Problémom je, že táto chyba sa veľmi ťažko opravuje. Dá sa to, ale je to finančne veľmi náročné. Základom začína každá stavba. Je to jedna z prvých vecí, ktorá sa betónuje a napokon znáša všetku záťaž celej stavby, ako múrov, tak aj strechy.

Ak zoberieme tento obraz domu a prirovnáme ho k rodine, tak z tohto obrazu plynie veľmi jednoduchá, ale zásadná otázka, o ktorej máme dnes rozmýšľať: Na akom základe stojí tvoja rodina? Na akých zásadách je postavená a akými pravidlami sa riadi?

Rodín so zlými základmi vidíme okolo seba viac ako dosť. Keď zbadáte praskliny na fasáde domu, viete, že v múroch tej stavby je pnutie. Začne sa to prejavovať najprv vo vnútri, nesedia dobre dvere, nepasujú okná, treba stále niečo prestavovať na zárubniach, až sa to časom objaví aj vonku, kde sa to už nedá skryť.

To je postup, ktorý je zjavný aj v rodinách. Objavia sa konflikty medzi manželmi, určité pnutie, ktoré sa najprv snažia skrývať, potom si to všimnú deti, tie nezrovnalosti už začnú byť viditeľné vo vnútri rodiny a keď sa nenájde dosť síl na opravu, ten konflikt si všimnú už aj ľudia z vonku. Ako zvykneme hovoriť: Net chyža bez kríža! Samozrejme, sme len ľudia a nemáme dokonalé rodiny. Väčšinou je to tak, že rodina, ktorá vystupuje navonok ako dokonalá, vie iba dobre ukrývať svoje problémy a vie sa dobre pretvarovať. O to častejšie sa stáva, že počujeme o veľkej láske, veľkom porozumení a zrazu sa manželia rozvádzajú a rodina sa rozpadá.

Ak si zoberiete ten obraz domu, ako obraz našich rodín, tak je veľmi dôležité, na čom sme sa rozhodli tu našu rodinu postaviť? Na akých princípoch a na akých zásadách sme sa rozhodli budovať naše manželstvá? Tým to v každej rodina začína. Najprv sú to dvaja ľudia, ktorí sa rozhodnú prežiť spolu život. Tam sa kladie základ toho vzťahu. Tak, čo ste, bratia a sestry, položili za základ vašej rodiny?

Principiálne sa to začína láskou. Máme sa radi a na tej láske postavíme náš vzťah. Je to veľmi ušľachtilá myšlienka, ale neviem či je to dostatočne pevný základ pre rodinu. Prečo máme toľko rozvodov? Prečo toľko rozbitých vzťahov, ktoré ledva začali a už sa aj rozpadajú? Láska nedokáže byť dostatočným základom pre rodinu? Je to kacírska myšlienka?

Ono nestačí iba milovať. V rodine je treba veľa odpúšťať, veľa tolerovať, veľa sa ospravedlňovať. V rodine treba veľa pomáhať, veľa slúžiť, veľa sa obetovať... Postaviť rodinu na tom, že dvaja ľudia sa teraz majú radi, je pre mňa dosť mizerný základ. Hlavne preto, lebo vidím, ako mnohé manželstvá končia. Nehovoriac o tom, že lásku si zmýlia so zamilovanosťou a to je tak na dva tri roky.

Viem, že na začiatku vzťahu sa ľudia nerozprávajú o tom, podľa akých zásad budú v manželstve fungovať, podľa akých princípov budú žiť a čoho sa budú vo svojom vzťahu držať. Aj keď by to tak malo byť. Chcú vytvoriť rodinu, ale nevedia povedať, podľa čoho sa budú v živote riadiť. V tých našich rodinách to začínalo všetko dosť živelne. Máme sa radi a tak ideme do toho.

Keď to prirovnáte k domu, tak to vyzerá tak, že budujete veľkú stavbu, rozširujete ju každým rokom, ale nemáte predstavu, na čom to má stáť. Čo by to všetko, čo chcete dať hore, malo dole držať.

Alebo ste to riešili so svojím manželom, manželkou? Zosobášil som veľa manželských párov v kostole s tým, že sa tvárili, že ich manželstvo bude fungovať na kresťanských princípoch, že ich vzájomný vzťah bude stáť na Bohu a bude sa riadiť Božím slovom. Ale vôbec to tak nie je a to je aj dôvod, prečo tie mnohé manželstvá aj skončili. Na začiatku som si chcel robiť štatistiku, ale po prvých rozvodoch som to vzdal.

Keby si všetky tie manželstvá zosobášené v kostoloch ozaj uvedomili, čo je to kresťanské manželstvo, tak by sme mali trochu menej rozvodov, ale aj trochu menej manželstiev. Narážam na to, že niektoré manželstvá by sa vôbec neuzatvorili, pretože tí ľudia sú rozdielni a majú rozdielne hodnoty.

Mám takú predstavu, že v našich rodinách by mali vedieť všetci jej členovia, že sme sa rozhodli fungovať v našej rodine na Božích princípoch. Že toto je náš základ, že tu platia určité pravidlá, ktoré každý člen našej rodiny bude dodržiavať.

Možno sa vám to zdá všetko také oficiálne a možno až zbytočné, ale tam, kde sú pravidlá, je aj súlad a je aj poriadok.

 • Je nedeľa a každý v rodine vie, že ideme spolu do zhromaždenia.
 • Alebo je nedeľa a každý v rodine vie, že v dnešný deň sa nepracuje. Sú to určité zásady a princípy viery, na ktorých rodina stojí.
 • Vieme, čo znamená hriech a ako sa napráva.
 • Vieme, keď niekto prekročil Božie pravidlá ako má hľadať odpustenie.
 • Vieme čo v manželstve znamená vernosť aj to, že hriechom je aj žiadostivý pohľad.
 • Vieme, že Boh nás vedie k úcte a rešpektu k starým rodičom.

Mnohé tie pravidlá pre fungovanie rodiny vychádzajú z Božieho slova. To je ten základ, na ktorom rodina stojí. Nebolo by dobré sa na tom už na začiatku dohodnúť? Nemalo by to byť v kresťanských rodinách dané? Jasne povedané pravidlá, podľa ktorých fungujú rodičia a k týmto pravidlám vedú svoje deti.

Mám pre vás, bratia a sestry, otázky na nedeľné rozmýšľanie:

 • Čo ste postavili za základ svojej rodiny?
 • Na čom tá vaša domácnosť stojí?
 • Pýtam sa na priority vašej rodiny?
 • Čo si ceníte najviac a čo je vo vašej rodine hodnotou?
 • Vidia alebo videli to vaše deti?
 • Prevzali to od vás a riadia svoju rodinu na Božích princípoch?

Veľa ľudí pri takýchto otázkach povie: Chcem, aby sa moja rodina mala dobre, aby bola dostatočne finančne zabezpečená, o to mi vždy išlo, to je môj cieľ. Chcem, aby moje deti mali dobré vzdelanie, vyštudovali dobré školy, založili si rodiny a boli šťastní... Myslíte si, že toto je základ rodiny? Že na takomto princípe ju treba stavať? Možno si tvoje deti po dobrej škole užívajú krásny život niekde v zahraničí a sú dostatočne finančne zabezpečené a ty si na staré kolená sám s pocitom opustenosti a bezcennosti. Je to v poriadku? Dosiahol si svoj cieľ?dobré finančné zabezpečenie je tiež mizerný základ, na ktorom by mala stáť rodina. Toto nie sú tie najlepšie hodnoty.

Tých pravidiel a princípov pre dobrý základ rodiny je veľa. Ale keď si zoberiem kresťanský život ako celok, vidím v ňom dokonalý princíp pre fungovanie rodiny. Je tam všetko: od spôsobov, ako sa máme prijímať, rešpektovať, akceptovať, cez to ako si máme slúžiť a pomáhať, ako sa máme milovať, ako si máme odpúšťať, ako máme byť k sebe úprimní a vážiť si jeden druhého...

A keď ešte všetci ľudia v rodine majú rešpekt pred Bohom, tak je to najlepšia východzia pozícia preto, aby sme ako rodina zvládli všetky nástrahy a prekážky života.

AMEN

 

Piesne: Najsvätejší...; 219; 234; 237; 236; A 62; 656-4

Texty: Iz 55,10–13; 1K 15,51–58; Ž 92, 2 – 4.13 – 16; Luk 6, 39 – 49

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

december 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nasledujúce udalosti

utorok - 30. nov 2021 08:00
Pastorálne návštevy
streda - 01. dec 2021 17:00 Online
Adventná večiereň
piatok - 03. dec 2021 16:00 Online
Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník
piatok - 03. dec 2021 17:15 Online
Mládež
nedeľa - 05. dec 2021 09:30 Online
2. adventná