• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2021 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

1. slávnosť veľkonočná 2021

Kázňový text: L 24,25-27

Vážení diváci, bratia a sestry!

Posolstvom dnešnej nedele je zvesť o vzkriesení Ježiša Krista. Táto radostná udalosť ovplyvnila celý svet. Nielen dnešná Veľkonočná nedeľa, ale každá nedeľa v roku nám pripomína Ježišovo vzkriesenie. Pretože každá nedeľa nám má pripomenúť, že tou najväčšou udalosťou po Veľkom piatku je Vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych.

Mnohí iste viete, ako sa povie po rusky nedeľa: Vozkresénie! Napriek komunistickej ideológii, ktorá systematicky potláčala kresťanstvo v Sovietskom zväze, nedeľa stále pripomína najväčšiu udalosť: je to deň vzkriesenia!

Text čítaný z Biblie je z príbehu, ktorý je známy ako stretnutie vzkrieseného Ježiša s dvomi učeníkmi, idúcimi do Emauz. Je to dedinka neďaleko Jeruzalema. Je to príbeh, ktorý obsahuje viacero zvláštnych súvislostí.

Boli to nasledovníci Ježiša Krista, počuli zvesť o vzkriesení, ale predsa odchádzajú z Jeruzalema smutní. Zvláštnosťou toho príbehu je to, že Pána Ježiša, ktorý sa k nim pripojil na ceste, nepoznali. To, že je to On, spoznali až na konci dňa.

Niekoho toto zaujme natoľko, že premýšľa o tom, ako to, že ho nespoznali. Či mal Pán Ježiš inú podobu? No toto neboli dvaja učeníci, ktorí patrili medzi dvanástich učeníkov. Zrejme to boli zo širšieho okruhu Ježišových nasledovníkov. Lebo keď Ho spoznali, vrátili sa do Jeruzalema, našli zhromaždených jedenástich učeníkov a vyrozprávali im, čo zažili s Ježišom.

Mňa viac v tom príbehu zaujíma tá otázka, ako je to možné, že títo nasledovníci Ježiša počujú zvesť o Jeho vzkriesení a predsa smutní odchádzajú z Jeruzalema. My sme dúfali, že On vykúpi Izrael. Smutní z toho, že sa nenaplnili ich očakávania. Zaujímavé je to, že ich smútok z nenaplnených očakávaní je silnejší ako radosť zo vzkriesenia, ktorá ich mohla naplniť.

Oni sklamaní a smutní, odchádzajúci..., a za nimi prichádza sám Ježiš. Aj nám sa dejú udalosti, ktoré nás vedú do skleslosti, sklamania, možno až k rezignácii. Asi každý z nás už v podobnej situácii bol. A tu vidíme, že Pán Ježiš prichádza. Prichádza aj za nami, aby kráčal s nami. Aby sa s nami porozprával.

Milí poslucháči, prežívate sklamanie z ľudí, alebo zo seba, alebo z udalostí, ktoré sú nad naše sily? Prežívame všetci určitú paralýzu života. Všetkých obmedzujú pandemické opatrenia. Niektorí prekonali Covid, niektorí majú veľmi ťažký priebeh choroby, niektorí zomreli. Musíme povedať, že mnohí zomreli! Nemôže nikto z nás povedať, že sa nás to netýka! Týka a sme bezradní a bezmocní. Veľkou nádejou je očkovanie proti Covidu. A do tejto našej bezradnosti prichádza Pán Ježiš.

Ako to viem? Odkiaľ to viem? Poznám to z tohto príbehu a Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky! On sa nemení, jeho charakter sa nemení. On prichádza aj za odchádzajúcimi.

On im povedal: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci!

  • najprv napomenutie: ó, nerozumní - týka sa to nášho rozumu!
  • a leniví srdcom veriť – týka sa to nášho srdca!

Každý človek je osobnosť, ktorá má rozumovú aj emocionálnu stránku. Rozum a srdce. Nebudem tu rozoberať, ako to chápali vtedy, a ako tomu rozumieme dnes. Stále platí, že máme svoju racionalitu a emocionalitu. Rozum a srdce.

Pán Ježiš najprv napomenie ich nerozumnosť. Ó, nerozumní!

Už som sa stretol s ľuďmi, ktorí odmietajú kresťanské posolstvo a ich argumentom je, že oni tomu nerozumejú. Respektíve, majú svoje racionálne dôvody. Rešpektujem to. No zároveň chcem povedať, že nie je správne stavať rozum a srdce do protikladu. Že emocionálny typ človeka verí a racionálny typ človeka je neveriaci, lebo je racionálny typ.

Rozum nám je daný k rozmýšľaniu, tak rozmýšľajme.

Je pravdou, že vzkriesenie Ježiša ovplyvnilo celý svet. Ak by vzkriesenie nebolo pravdivé, či by neprajníci, nepriatelia Ježišovi, nepredložili dôkaz? Napríklad jeho mŕtve telo uložené v hrobe.

A že ho mohli ukradnúť Ježišovi učeníci? Kvôli tomu nepriatelia Ježišovi postavili k hrobu stráž. Aby sa to nestalo! Učeníci boli ochotní za svoju zvesť o Ježišovom vzkriesení zomierať násilnou smrťou. Nielen učeníci, ale aj mnohí ďalší. Biblia spomína 500 ľudí, ktorí videli vzkrieseného Ježiša.

Z učeníkov, ktorí po ukrižovaní Pána Ježiša boli zamknutí, lebo sa báli o svoje životy, sú zrazu tí, ktorí v tom istom meste, kde sa odohralo ukrižovanie, stoja na námestí a zvestujú vzkriesenie. Nielen to, ale sa neboja hoci aj zomrieť! Ako je to možné? Oni spoznali, že Ježiš je mocnejší ako smrť!

Keď nad tým premýšľame, môžeme dôjsť k porozumeniu.

Aby sme potom srdcom verili!

Jedna vec je vedieť, porozumieť, ale keď sa to nedotkne nášho srdca, tak je to len v rovine informácie. Ale keď dovolíme, aby informácia zmenila náš postoj, dotkne sa to nášho srdca. Začne to byť osobné! Nebuďme leniví srdcom veriť!

Viera je odpoveď srdca.

Pán Ježiš nás teda povzbudzuje, aby sme rozmýšľali a srdcom verili.

A v našom texte je napísané: Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom. Krásne a dôležité pripomenutie pravdivosti Biblie - Božieho Slova. Celou Starou zmluvou, Zákonom i cez prorokov sa tiahnu predpovede týkajúce sa Mesiáša. On, Pán Ježiš im vykladal, tzn. vysvetľoval všetko, čo bolo predpovedané o Ňom.

Pán Ježiš žije! On žije aj dnes! Dnešná nedeľa nám to opäť zvestuje. Pán Ježiš žije a prichádza aj k nám.

Pri čítaní Biblie

  • rozmýšľajme nad tým
  • a čítajme s otvoreným srdcom, aby sme verili.
  • Pán Ježiš aj nám skrze pôsobenie Ducha Svätého bude objasňovať v Písme všetko napísané o Ňom.

Amen.

Mgr. Samuel Linkesch,

senior Košického seniorátu ECAV

 

Kázeň odznela na 1. slávnosť veľkonočnú na online Bohoslužbách z Obišoviec, ktoré pripravili duchovní z Košického seniorátu.

 


OZNAMY


 

Piesne: 121; 123; A 34; 130; 600; 150; A 35

Texty: 1S 2,1-2.6-8; 1K 15,1-11; Mk 16,1-8; Ž 118,14-24

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nasledujúce udalosti

Žiadne udalosti