• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2021 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

3. po Zjavení 2021

Kázňový text: Joz 7, 1.4-6.10-15

Bratia a sestry, dnes máme pred sebou na vysvetlenie veľmi ťažkú udalosť. Nemám problém s tým, že človek musí niesť zodpovednosť za svoje činy, problémom je, že hriechy jedného človeka prinášajú utrpenie mnohým ďalším v jeho okolí, čo je na prvý pohľad nespravodlivé. U proroka Ezechiela máme text, ktorý hovorí, že každý je zodpovedný za svoj vlastný život.Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom.Toto sa mi zdá správne a tak by to malo byť.

Lenže dnes v Józuovej knihe čítame, ako Izraelskí muži prehrali vojnu a niekoľko z nich zomrelo pre vinu jedného muža, ktorý sa na chvíľu nedokázal ovládnuť a z bojiska zobral niečo, čo tam malo zostať. No a potom, aby toho ešte nebolo málo, pre ten istý hriech je vyvraždená celá jeho rodina. Tak, ako to vlastne je? Veď Achanove deti zomreli pre vinu svojho otcadesiatky Izraelských mužov zomreli pre vinu človeka zo svojho národa, s ktorým nemali nič spoločné.

Toto sú následky našich hriechov. Ublížia ľudom, ktorí sú v našej blízkosti, a dotknú sa aj tých, ktorí za to nemôžu. O takýchto témach my, farári, nehovoríme a nekážeme o nich. Nie sú vôbec príjemné a v našich očiach sa voči niektorým osobám zdajú úplne nespravodlivé.

Ale pozrime sa na to najprv z tej historickej stránky. Izraelci jasne vedeli, že z mesta Jericha si nikto nesmie nič zobrať, lebo mesto, jeho bohatstvo i jeho obyvatelia sú pod kliatbou. Nevieme, čo títo obyvatelia spáchali, vieme len, že Pán Boh prikázal vykonať hubiacu kliatbu na obyvateľoch a všetko bohatstvo malo ostať tam. Znova to bolo niečo nelogické. Keď vyhráte vojnu, všetko, čo ste dobyli, je vaše, je to odmena za víťazstvo. Prečo by ste to mali nechať tam? Achan rozmýšľal úplne racionálne: Videl som medzi korisťou pekný babylonský plášť a dvesto šekelov striebra a jeden zlatý prút, vážiaci päťdesiat šekelov; zažiadalo sa mi to a vzal som si to. Je to predsa zaslúžene vaše, patrí vám to. Necháte to ležať tam a odídete? Odpoveď je: Áno! Buď veríš Bohu a počúvaš Ho, alebo nie.

Pre túto lakomosť jedného muža Izrael prehral vojnu s malým mestečkom Aj. Pre Achanovo lakomstvo zomrelo 36 bojovníkov. To teoreticky znamená 36 manželov a možno 36 otcov nejakých detí. Mohli by sme rozprávať príbeh 36 rodín, ktoré stratili živiteľa, vychovávateľa, ktoré prežili svoj smútok a žiaľ. A prečo? Pre jedno bezohľadné lakomstvo chlapíka, ktorého možno ani nepoznali. Kde je v tom spravodlivosť? To sa Pán Boh na toto len tak prizeral?

Ale poďme ďalej. Achan tento lup priniesol do svojho stanu. To, čo bolo pod Božou kliatbou, si priniesol rovno do svojho domu. Je málo pravdepodobné, že to urobil tak, aby to nevedela jeho rodina. Takže tušili, čo ich manžel a otec urobil, a keďže to musel schovať, vedeli, že to nie je celkom „kóšer“. Mohli s tým niečo urobiť? Myslím, že manželka mohla, deti asi sotva. Ťažko v tej dobe mohli oponovať otcovi, hlave rodiny, že nerobí správnu vec. Keď sa to celé odhalí, nájde sa vinník, sú potrestaní aj tí, ktorí s tým nemohli nič urobiť. Tak, čo je to za spravodlivosť?

Toľko dobabraných životov pre jedno lakomstvo? Veď by sa to dalo zľahčiť tým, že len zobral niečo, čo by aj tak vyšlo navnivoč. Tak platí, že ...Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca... alebo nie?

Myslím si, že na zemi by sme sa mali snažiť o spravodlivosť. Aby jednoducho vina jedného bola na jednom a vina druhého bola na druhom, ale vidíme, že nie vždy sa nám to podarí. Verím však, že Boží súd bude v tom absolútne spravodlivý. Že Pán Boh nepopletie vinného s nevinným a každý si ponesie zodpovednosť za zlo, ktoré napácha. My, ako veriaci ľudia, veríme, že pre obeť Pána Ježiša Krista sa na naše konanie bude vzhliadať milostivo.

Ale prenesme sa z tej ďalekej histórie do súčasnosti. Skúste spolu so mnou rozmýšľať, ako naše činy, naša práca, naše slová môžu ovplyvniť úplne nevinných a nezainteresovaných ľudí okolo nás.

Riskantná jazda autom môže spôsobiť úraz, či smrť ľudí, ktorí sú len v zlú chvíľu na zlom mieste. Zle urobená práca môže niekoho zraniť, či dokonca zabiť. Nedbalosť v tom, čo robíme, môže niekomu vážne ublížiť. Nech si zoberiete akékoľvek povolanie. Lekár, zle vyšetrí pacienta, sudca si nepreštuduje veci a odsúdi nevinného, inžinier zle prepočíta záťaže a zrúti sa mu stavba, elektrikár nepozornosťou zle zapojí elektriku, ktorá zabije človeka atď., atď... V každom jednom zamestnaní je nejaká zodpovednosť. A ak svoju prácu neurobíte svedomito, prichádzajú následky, niekedy aj smrť, zničené životy a zničené rodiny.

Rozmýšľate občas, bratia a sestry, nad tým, čo môže spôsobiť, keď zlyháte vo svojich povinnostiach? Keď nie ste dosť svedomitý, dosť čestný, dosť poctivý, dosť seriózny, dosť spravodlivý? Brat, sestra, nech robíš čokoľvek, Boh od teba čaká, že urobíš svoju prácu čo najzodpovednejšie a najpoctivejšie, ako vieš. To je jediná z ciest, ako sa vyhnúť omylom, ktoré ublížia iným ľuďom.

Tá druhá vec, ktorá vyplynula z tej Achanovej udalosti je, či si aj dnes môže človek priniesť kliatbu domov, do svojej rodiny? Či aj dnes je niečo, čo môže ublížiť mne, moje manželke, mojim deťom, mojim rodičom? Ako dnes môžeme rozumieť tomu, čo Božie slovo nazýva „pod kliatbou“? Myslím, že vždy je to niečo, čo sa Bohu nepáči, čo Pán Boh nazýva veľmi jednoducho hriechom.

Môžeme začať od tých najjednoduchších, ako je klamstvo. Ak si toto donesiete do svojho domu a začnete to používať ako bežný spôsob fungovania a komunikácie, tak vedzte, že ste si doslova „zababrali“ celý dom. Manžel nemôže veriť svojej manželke, manželka manželovi, deti neveria vlastným rodičom a rodičia nemôžu veriť vlastným deťom. Je to doslova rozvrat celej rodiny. Je to, akoby ste si do domu zaniesli šváby. Rozmnožia sa, budete ich mať všade a nebudete sa ich vedieť zbaviť.

Ale chcem tu spomenúť aj ďalšie veci, ako je okultizmus. Rôzne povery, podľa ktorých sa riadime a hovoríme ich našim deťom, predmety pre šťastie, červené šnúrky na rukách, rôzne amulety, horoskopy, či snáre. Poznáte také reči: A ty si aké znamenie? Ty si tiež v znamení leva, lebo tak nejako sa mi vidí, že by si tiež mohol byť lev... To je niečo, čím sme si pošpinili naše rodiny. Priniesli sme si tieto veci domov.

A čo tak rôzne závislosti, ako alkohol, drogy, gamblerstvo... Niekedy sa tak počudovane pýtame, prečo s niečím takým musíme zápasiť, ako sa to k nám dostalo, kto to doniesol? Ale akonáhle zaklope nejaká návšteva na dvere, hneď prvá vec na stole je fľaša. A nedáte si niečo ostré? Nevypijete si niečo? Aj chlapi, ktorí toho veľa doma nenahovoria, sa toto, na počudovanie, opýtať vedia. A ešte do druhej nohy a ešte jednu „kapurkovu“... A potom sa čudujeme, že „i ten náš chlapec sebe rad vypije“... A niekde dôjdu tak ďaleko, že pije celá rodina. Ako sa ty, otec, hlava rodiny postavíš pred Boží súd, keď si do svojho domu zavliekol takúto kliatbu?

závislosť na počítačoch. Je to pohodlné, kúpiť dieťaťu počítač, pripojiť ho na internet a máte od dieťaťa každý deň hodiny pokoj. Bezstarostná výchova, bez kontroly, bez vedenia k zodpovednosti, bez výchovy, ktorá vedie k práci a povinnostiam. Potom sa čudujeme, že nám vyrastajú absolútne nepraktickí ľudia, ktorí nedokážu nič urobiť, nevedia komunikovať, sú sebeckí a zahľadení sami na seba, podráždení až agresívni. Keď skončia ako závislí na hrách, alebo na porne, potom sa chytáme za hlavu, čo za kliatbu sme si domov priniesli?

A čo také smilstvo? Vo väčšine rodín to začína „akože“ vtipnými rečami o sexe. A s tou si už spal? A táto bola aká? Nemravné reči, ktoré majú byť len pobavením. A potom sa zrazu čudujeme, že náš syn už žije s priateľkou v byte, alebo naša dcéra už býva u svojho priateľa. Veď je to len sranda, nič sa nedeje. Zrazu máme zlomených ľudí, ktorí striedajú partnerov a nevedia si vytvoriť normálny stabilný vzťah, nedokážu si založiť rodinu. Ostávajú sami, zatrpknutí a nahnevaní na celý svet.

Uvedomil som si, že tých vecí je tak veľa a dali by sa veľmi dlho menovať. Majú však jeden spoločný znak. Je to špina, alebo ak chcete doslova kliatba, ktorú niekto doniesol do nášho domu, pod našu strechu a už to tam je. To je presne ten obraz špiny, ktorú Achan priniesol do svojho stanu a zakopal to tam, akoby chcel na tom žiť a na tom budovať svoju budúcnosť. Pritom to pošpinilo nielen jeho, ale aj všetkých jeho blízkych.

Nechcem dnes skončiť takto deprimujúco. Ako veriaci človek viem, že každú špinu je možné niečím vyčistiť a každý hriech je možné odpustiť. Myslím, že aj Achan mal vtedy šancu zbaviť sa tých vecí, nemusel ich zavliecť do svojho stanu. I v našich rodinách je možné vždy urobiť nápravu a poriadok. Len o tom je treba začať v rodine rozprávať. Nabrať odvahu a v pokoji, nie s hnevom, o tom hovoriť a hľadať riešenia. Nemusíme čakať na tragédiu a na dôsledky, ktoré s tou špinou do našich domovov prichádzajú. Pán Boh nám zasľúbil, že každý vyznaný a opustený hriech bude aj odpustený pre obeť Pána Ježiša Krista.

Prečítajte si 7. kapitolu knihy Józuovej.

AMEN

 


OZNAMY

  • Bohoslužby nájdete na stránke www.lutheran.sk, alebo na YouTube Obišovce.
  • Pri poslednej rozlúčke s Verou Krčmárikovou, rod. Marcinovou venuje pozostalá rodina pre potreby CZ 150,- €

 

Piesne: Slovo stalo... 207; 234; 236; 615, A 88; 656/11

Texty: Neh 8,1–3.5–6.8–10; 1K 12,12–31a; Ž 1, 1 – 6; Luk 6, 17 – 26

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nasledujúce udalosti

Žiadne udalosti