• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2021 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

22. po Svätej Trojici 2020

Kázňový text: Ef 6, 13-17

PANCIER SPRAVODLIVOSTI.

Milí bratia a sestry, dnes sa spoločne pozrieme na ďalšiu čas Božej výzbroje a ňou je pancier spravodlivosti. V čase, kedy Pavol písal list Efezským, hovoril o pancieri, ktorý pravdepodobne nosili rímski vojaci. My si to ale nevieme predstaviť, a preto si tento pancier a taktiež celú výzbroj môžete pozrieť na tomto obrázku.

pancier

Prečo si tento pancier pozeráme? Je to kvôli tomu, aby sme si tak trošku priblížili, že pancier je časť výzbroje, ktorá nás chráni. Chráni tie najdôležitejšie orgány. Chráni srdce a pľúca. Inými slovami - život. Pancier chráni a zachováva život.

Keď ideme hovoriť o duchovnej výzbroji musíme si položiť otázku: “Prečo potrebujeme pancier?” A druhou otázkou je: “Prečo je to práve pancier spravodlivosti?”

Tak, ako to je v skutočnom živote, pancier chráni srdce a zachováva život, takisto je to aj v duchovnom boji. Vieme, že v duchovnom boji máme nepriateľa, a tým je Satan. Satan útočí na to, čo je nám najvzácnejšie. Útočí na naše srdce a útočí na náš život. A na to, aby sme sa mohli ochrániť, potrebujeme pancier. Ale čo v tom duchovnom svete je tým pancierom, ktorý dokáže ochrániť náš život? Tým pancierom je spravodlivosť. A prečo práve spravodlivosť chráni život? Aby sme tomu porozumeli, pozrieme sa spoločne na niekoľko biblických textov a budeme spoločne hľadať. Čo spravodlivosť vlastne znamená a prečo spravodlivosť potrebujeme. V prvom rade si potrebujeme uvedomiť, že Pán Boh je spravodlivý a On vo svojej prítomnosti a vo svojej blízkosti dokáže zniesť len tých, ktorí spravodliví sú. Keď si pozrieme list Rímskym 3,10-11, čítame tam: “Nieto spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha;”

Pán Boh znesie vo svojej prítomnosti iba spravodlivého človeka, ale v tomto texte sme sa práve dozvedeli, že medzi všetkými ľuďmi na tomto svete neexistuje nikto, kto by spravodlivý bol. Nikto nehľadá Pána Boha a nikto nie je spravodlivý. Nie je to našou súčasťou. A preto potrebujeme pancier spravodlivosti získať. Nie je to niečo, čo máme sami zo seba. Ja verím tomu, že každý jeden z nás, kto práve tieto služby Božie pozerá, si uvedomuje, že nedokáže mať vlastnú spravodlivosť. Každý jeden z nás si uvedomuje, že za náš život sme urobili zlé rozhodnutia. Urobili sme veci, ktoré sa Pánu Bohu nepáčia a oddeľujú nás od Neho a tieto veci Biblia jednoznačne nazýva hriechom. A ak niekto z nás sedí doma a počúva a má pocit, že toto sa ho netýka, že on nie je hriešny, tak vám odporúčam, aby ste sa pokúsili opýtať vašich rodičov a tí vám povedia príbehy o tom, ako ste boli neposlušní a ako ste ich nerešpektovali. Alebo sa môžete spýtať ľudí, ktorí sú vám najbližší. Vašich detí, vášho manžela, manželky, susedov, kolegov a naozaj sa nenájde nikto z nás, kto by mohol obstáť v tejto skúške spravodlivosti. Na každom jednom z nás sa nájde niečo, čo sme urobili a čo bolo prestúpením Božieho zákona. A presne to hovorí tento verš z Rímskym. Nikto z nás nie je spravodlivý.

A ďalej v liste Galatským 3,11 čítame: “Že zo zákona nikto nebýva ospravedlnený u Boha, je zjavné, pretože spravodlivý bude žiť z viery.”

To, čo my, ľudia, častokrát robíme, keď si uvedomíme, že nie sme spravodliví sami zo seba, je, že sa snažíme tú spravodlivosť získať. Keď sme starší, tak si uvedomujeme, že máme nejaký morálny kompas, ktorý nám ukazuje, čo je správne a čo je nesprávne. Keď chodíme do kostola, keď čítame Bibliu, učíme sa, čo je správne. A niekedy sa stane to, že začíname robiť spravodlivé veci v Božích očiach, lebo vieme, že jedine spravodlivosť nás dostane do Božieho kráľovstva. Ale v liste Galatským čítame, že nikto nemôže byť ospravedlnený zo zákona, aj keby sme sa snažili najviac, ako vieme. Aj keby sme rozdali všetok svoj majetok, keby sme celé naše telo a všetko, čo máme, investovali do toho, aby sme robili dobré veci, tak vieme, že nikdy to nebude dosť. Lebo vieme, že zo zákona nemôže byť ospravedlnený nikto. Nie sme spravodliví, lebo sme urobili v živote veľa zlých vecí a nevieme urobiť nič preto, aby sme sa spravodlivými stali.

Poďme sa pozrieť na to, čo o tom hovorí Biblia: “Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.” (2.Kor.5:21)

“Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený Duchom,” (1.Pt.3:18)

Čiže jediný spôsob, ako sa my môžeme stať spravodlivosťou a ako my môžeme byť spravodliví, je, že prišiel niekto tu na zem, kto dokázal žiť bezúhonný a spravodlivý život a tým jediným bol Ježiš Kristus. Keď sa pozrieme na Jeho život od narodenia až po Jeho smrť, naozaj vidíme, že robil vždy to, čo sa páči Hospodinovi. Tak, ako to nedokázal nikto z nás. Pán Ježiš to zvládol.

Ale ešte lepšia správa je, že svojou smrťou a tým, že keď zomieral bol nevinný, my dokážeme získať Jeho spravodlivosť. On zomrel za nás - spravodlivý za nespravodlivých, aby sme Jeho spravodlivosťou mohli byť ospravedlnení. To je presne dôvod, prečo potrebujeme pancier spravodlivosti. Náš život a naše srdce dokáže zachrániť jedine spravodlivosť. Keď premýšľame nad Božím kráľovstvom, nad večnosťou a nad tým, že sa raz stretneme s Pánom Ježišom, možno si kladieme otázku: “Aké to bude? Dostanem sa do neba? Som dosť dobrý? Žil som dosť dobrý život?”

V istom čase môjho života som si aj ja kládla tú istú otázku. A pravdupovediac vždy, keď som nad tým rozmýšľala, som zistila, že vlastne neviem. Že neviem, či žijem dostatočne dobrý život. Zdalo sa mi, že sa snažím počúvať mojich rodičov, že sa snažím mať dobré známky v škole a robiť dobré rozhodnutia, ale vždy, keď som si čítala Bibliu a počúvala o Pánu Bohu, zdalo sa mi, že má omnoho vyššie štandardy, ako dokážem splniť. Ale potom prišiel iný deň, mala som pocit, že vlastne moji spolužiaci sú omnoho horší ako ja, v Televíznych novinách vidíte ľudí, ktorí robia omnoho horšie rozhodnutia ako vy. Čiže som sa niektoré dni cítila tak, že jasné, že pôjdem do nebeského kráľovstva, lebo, veď toľko oveľa horších ľudí existuje ako ja, že istotne sa dostanem v tom rebríčku na miesto, ktoré mi ešte zabezpečí, aby som do kráľovstva mohla vojsť. Takto som žila a rozmýšľala až do momentu, keď som zistila, že Pán Boh sa pozerá na spravodlivosť úplne inak. Pán Boh pozná iba dve kategórie ľudí. Sú to spravodliví a nespravodliví. A je to úplne jedno, ako sa ohodnotím ja a aký mám zo seba pocit. V akom poradí sa ja umiestnim v spravodlivosti všetkých ľudí na celom svete. V Božích očiach je to len “plus alebo mínus”, je to “áno alebo nie”, “spravodlivý a nespravodlivý”, a preto každý jeden z nás spadne do tej kategórie nespravodlivosti, pretože sme urobili aspoň jednu vec, čo sa Pánu Bohu nepáči - zhrešili sme.

Ale Ježiš bol spravodlivý a keď som tomu porozumela, spôsobilo to, že som si uvedomila, že na to, či vojdem do nebeského kráľovstva, stačí jedna vec. To, či v Božích očiach budem spravodlivá. Na to si potrebujem obliecť Ježišovu spravodlivosť a nie moju vlastnú. Moja vlastná spravodlivosť nestačí. Potrebujem si obliekať Božiu spravodlivosť, a tak, ako vojaci si nevyrábajú svoj pancier sami, je to niečo, čo dostanú, keď idú do boja, tak isto aj Boží pancier spravodlivosti je niečo, čo dostávame ako dar. Nie je to niečo, čo si zaslúžime, nie je to niečo, čo si vyrobíme, niečo čo pozliepame z našich dobrých skutkov a dobrých rozhodnutí. Je to niečo, čo sme dostali v momente, keď Ježiš za nás zomieral. Keď sme otvorili svoje dlane a povedali Ježišovi: “Prijímam to.”

A tak na záver mám pre nás všetkých dve výzvy:

Moja prvá otázka je, či si už prijal pancier spravodlivosti. Keď si teraz predstavíš, že Pán Ježiš prichádza druhýkrát a oddelí ovce od kozlov, spravodlivých od nespravodlivých, vieš, na ktorú stranu by ťa poslal? Ak nie, tak je čas obliecť si Jeho pancier spravodlivosti. Je čas povedať: “Pane Ježišu, viem, že ja na to nemám, viem, že som zlyhal, viem, že som urobil zlé veci, viem, že som zhrešil, ale viem, že Ty si spravodlivý a že si zomrel za mňa a chcem si obliecť tvoju spravodlivosť.” Biblia vraví, že dnes je deň príhodný, že dnes je deň spasenia. Tak aj dnes je ten deň, kedy si môžeme obliecť Kristovu spravodlivosť, ak sme tak ešte neurobili. A vďaka tomu vieme, na ktorú stranu nás Pán Boh zaradí, vieme, čo nás čaká. Lebo zrazu už v nás žije Kristova spravodlivosť.

Mám pre nás aj druhú výzvu. Ak si človek, ktorý už raz prijal Kristovu spravodlivosť a žiješ s Kristom už nejaký čas, moja otázka pre teba je: “Snažíš sa o svoju vlastnú spravodlivosť a zabúdaš na to, čo Kristus pre teba urobil, alebo si každý jeden deň znova obliekaš Jeho spravodlivosť?” Veľakrát sa nám, ktorí sme už dlhšie kresťanmi, môže stať, že začneme mať pocit, že už žijeme dobre, veď sa snažíme najviac ako vieme, modlíme sa, dávame ofery, chodíme do kostola, na biblické, chodíme na všetky akcie. Začneme mať pocit, že náš život je už dosť dobrý a mohol by sa páčiť Pánu Bohu, a niekedy začneme skĺzavať do toho, že namiesto Kristovej spravodlivosti si obliekame tú našu. Lebo máme pocit, že my sme dosť dobrí a my si to zaslúžime.

Ale aj keď sme kresťanmi už dlho, potrebujeme si pripomínať, že každý jeden deň nevieme žiť inak ako z Kristovej spravodlivosti a ak aj urobíme niečo dobré, je to preto, že Ježiš Kristus žije v nás, nie preto, že by sme si mohli zaslúžiť Jeho priazeň alebo Jeho lásku. Lebo On nás miluje už najviac, ako sa dá, a nič, čo urobíme zlé, či dobré, nemení Jeho lásku k nám.

Čiže druhá výzva je: “Ak už žiješ s Kristom, spoliehaš sa na svoju spravodlivosť alebo si každý jeden deň obliekaš tú Jeho?”

Milí bratia a sestry, veľmi nám žehnám, aby sme každý jeden deň nášho života mali oblečenú Kristovu spravodlivosť. Aby to, čo On pre nás urobil, bolo charakteristickým pre náš postoj v živote. Aby sme si vždy v pokore uvedomovali, že my nie sme spravodliví, ale že môžeme cez Kristovu spravodlivosť žiť ako ospravedlnení.

Amen.

Kázeň Božieho slova pripravila Denisa Harčárová.


OZNAMY

  • Bohoslužby na 23. nedeľu po Svätej Trojici budú vysielané na našej stránke www.lutheran.sk (ak by sa situácia uvoľnila budeme sa vidieť v kostole)
  • Stolové kalendáre, Tranovského kalendáre, Tesnou bránou a iné knihy si budete môcť zakúpiť: v Trebejove u brata Frištika, v Kysaku u sestry Zuščinovej, v Drienovskej Novej Vsi u brata Olejára a v Obišovciach na fare.
  • Stále platí, že kázne na nedeľu a ďalšie sviatky Vám doručíme do vašich schránok

Piesne: Najsvätejší...; 338; 345; 496; 629; A 67; 656/16

Texty: Iz 53, 4 – 12; Žid 5, 1 – 10; Ž 91, 9 – 16; Mk 10, 35 – 45

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nasledujúce udalosti

Žiadne udalosti