• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2021 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

21. po Sv. Trojici 2020

Kázňový text: Ef 6, 13-17

OPASOK PRAVDY.

Biblia nám hovorí, že medzi Bohom a Jeho nepriateľom Satanom prebieha duchový boj. Prečo je tomu tak? Zistíme to.

Boh stvoril nebo a zem... stvoril všetko na Zemi (1.Mojžišová). Jeho existencia nemá začiatku ani konca. On je večný a všemocný. Nikto na nebi, ani na Zemi sa mu nevyrovná.

Boh stvoril anjelov a medzi nimi bol aj „Hellel ben Sachar“, t.j. skvejúci sa, žiariaci, chváliaci, syn rannej zory. Latinský preklad je Lucifer. Spyšnel a túžil prevziať Boží trón. On sa vzbúril proti Bohu, pretože sa Mu chcel vyrovnať. Nechcel byť iba služobníkom, nechcel Ho počúvať. Preto padol ešte pred stvorením človeka a následne sa stal vodcom zlých anjelov. V Zjavení Jána sa píše, že do vzbury so sebou vtiahol jednu tretinu anjelov. Dostal nové meno Satan - žalobca, nepriateľ, protivník, ohovárač, vrah. Satanove mená svedčia o jeho charaktere. Nedá sa mu dôverovať.

Tak, ako v každom boji, aj tu musíš poznať svojho protivníka, ktorým je diabol. Tento boj je však špeciálny, pretože víťaza poznáme a je ním Boh. Boh poslal svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista, ktorý zomrel za hriechy tohto sveta, tým porazil smrť na kríži a vtedy diabol navždy prehral.

No teraz sa pýtaš, prečo stále bojujeme?

Satanovým plánom je prevziať Božie miesto v našich životoch. Diabol je už odsúdený na večné peklo, no s armádou zlých duchov a mocností sa snaží ovládnuť čo najviac ľudí a stiahnuť ich so sebou do pekla. Diabol nechce, aby si bol zachránený. Kladie pod tvoje nohy polená a drží ťa v temnote, aby si nevidel svetlo evanjelia. Snaží sa robiť hriech príťažlivým a skrýva jeho tragické následky.

Preto, aby si vydržal až dokonca, budeš potrebovať CELÚ BOŽIU VÝZBROJ, ktorú ti Boh z milosti dáva ako dar. Musíš mu dovoliť, aby ťa do výzbroje obliekol, to je tvoja jediná nádej. Len Božia výzbroj dokáže odhaliť diablove zvody, klamstvá a jeho ľstivé útoky. Moc, ktorá je v Kristovi, môže byť tvojou silou, ak dovolíš, aby v tebe pôsobil sám Boh.

14Stojte teda: bedrá si opášte pravdou...

Rímsky vojak nosil veľký opasok, na ktorom mal celú výstroj. Pás nebol len jednoduchým kúskom látky, bola to kožená zástera, ktorá pomáhala chrániť spodné časti tela. K opasku bol pripojený pancier a tiež meč a štít. To znamená, že opasok bol kľúčovou časťou výzbroje.

Opasok nebol útočným článkom, bol základom, držal celú výzbroj pohromade. Pre teba a pre mňa je opaskom pravdy = PRAVDA / BOŽIE SLOVO.

Potrebuješ čítať, študovať a premieňať sa Božím Slovom. V Žalme 51,8 sa píše: „Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu; a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť“. Boh si želá pravdu v každej oblasti tvojho života.

Keď je tvoj život preniknutý Božou pravdou, budú jej podriadené tvoje myšlienky, motívy a činy. Ak všetko zakašeš do opasku, budeš správne ochránený. Keď si oblečieš opasok pravdy, ovplyvní to tvoje presvedčenie, správanie, dokonca celú tvoju bytosť.

 

1. Pás pravdy ťa bude chrániť pred falošným učením.

 

V Efezským 4:14 sa píše, „aby sme nepodliehali rôznym učeniam, ale aby nám bolo jasné, čomu veríme.“

Dosiahneme to vtedy, keď budeme poznať Božie slovo a budeme mu dôverovať. Tí, ktorí si nie sú istí tým, čomu veria, ľahko podľahnú falošným učeniam.

Ako rozoznáš falošnú bankovku od pravej? Najlepším spôsobom je poznať pravú bankovku. Čím lepšie poznáš pravdu, tým lepšie budeš pripravený rozpoznať falošné učenie.

 

2. Pás pravdy ťa ochráni pred pokrytectvom.

 

Slovo „Pokrytec“ znamená hrať úlohu / nosiť masku. (Tvrdím jedno, činím druhé.)

V dnešnej dobe veľa kresťanov žije dvojitým životom a snažia sa vyťažiť to najlepšie z oboch svetov. Chcú Božiu spásu a hriešne pôžitky. Nemôžeš slúžiť Bohu, aj mamone. Nemôžeš sedieť na dvoch stoličkách. Hriešne pôžitky sú tie, ktoré ti ubližujú. Kresťania by nemali mať dvojaké merítka. Nemôžeš v jednej minúte slúžiť Bohu a v ďalšej Satanovi. Nemôžeš jednej minúte...

Dvojtvárnosť rozdeľuje tvoj život. Jediným riešením, ktoré ti pomôže vyslobodiť sa z dvojakého života, je úplné oddanie sa Pánovi. (Sen o konci sveta)

Dokonalým príkladom toho, ako žiť v pravde, je Ježiš. Vždy hovoril pravdu, dokonca aj vtedy, keď to bolo nepopulárne. Pán Ježiš žil tak, aby sa páčil Bohu, svojmu Otcovi.

Podobne musíš žiť aj ty. Ak chceš obstáť v boji proti diablovi, musíš byť úplne oddaný Kristovi. Buď človekom pravdy pred Bohom i druhými ľuďmi. Ži v pravde a neži v klamstve. Ten, kto žije v skutočnej pravde, skôr, či neskôr pocíti nepriateľstvo a prekážky od iných.

Pás pravdy je pravda, o ktorej sa dozvedáme z Božieho slova. Používaj ho, aby ti pomohlo:

  • Veriť pravde.
  • Chrániť ťa pred falošným učením.
  • Žiť pravdivo a nebyť pokrytcom.
  • Viac sa podobať Pánovi Ježišovi, pretože On je tvojím dokonalým vzorom.

Ak si neoblečieš opasok pravdy, na zvyšku výzbroje nebude záležať. Preto sa pred Bohom zaviažme žiť pravdivo.

 

Kázeň Božieho slova pripravila Lucia Ivanová.

 


OZNAMY

  • Bohoslužby na 22. nedeľu po Svätej Trojici budú vysielané na našej stránke www.lutheran.sk
  • Krátke osobné stíšenie k Pamiatke zosnulých nájdete na našej stránke www.lutheran.sk
  • Stále platí, že kázne na nedeľu a ďalšie sviatky Vám doručíme do vašich schránok

 

Piesne: Mládežnícke piesne

Texty: Ám 5, 6–7.10–15; Žid 4, 12–16; Ž 90, 12–17; Mk 10, 17 – 31

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

apríl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Nasledujúce udalosti

Žiadne udalosti