• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2018 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

18. po Sv. Trojici 2017

Kázňový text: 1Tim 3, 16

V roku 1991 natočil Oliver Stone film J.F.K. Je to film, ktorý popisuje okolnosti vraždy amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Táto smrť nebola nikdy dostatočne jasne vysvetlená a možno aj preto okolo nej vzniklo nespočetné množstvo konšpiračných teórií. Oficiálna správa o tom, že ho zavraždil osamelý strelec Lee Harvey Oswald mala množstvo trhlín a v podstate dodnes má.

Film sa končil titulkami a doslovom o tom, že hlavný hrdina ďalej pokračoval vo vyšetrovaní ešte niekoľko rokov, aj keď sa mu nepodarilo nikdy vyšetrovanie dotiahnuť do konca. Ale súčasťou týchto informácií bola aj správa o tom, že existujú utajené informácie o tomto prípade, ktoré sú niekde uložené ale zatiaľ nie je možné ich odtajniť.

Ako mladému chalanovi sa mi to zdalo veľmi čudné. Veď ľudia predsa chcú poznať pravdu. Prečo nie je možné sa k tej pravde dopracovať? Veď stačí iba odkryť niektoré informácie, ktoré existujú a mohli by vniesť do tohto prípadu väčšie svetlo. Nerozumiem tomu dnes o nič lepšie ako vtedy, iba viem, že toto je už vec akejsi politiky a rôznych záujmových skupín, ktoré majú veľký vplyv a vedia si to zariadiť.

Božie slovo hovorí: Lebo nieto skryté, čo by nevyšlo najavo, a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo. (L 12,2) Takže so všetkými tajomstvami je to tak. Budú tajomstvami, ale iba do určitého času, a raz sa pekne krásne dozvieme, ako to bolo, či už sú to tie veľké tajomstvá, za ktorými sú celé štáty a veľké korporácie, ale aj tie osobné, za ktorými sme my obyčajní ľudia. Pred Pánom Bohom neexistujú tajomstvá. Neurobíte nič, čo by sa nám podarilo skryť Božiemu zraku a ani sa nepodarí urobiť niečo poza Boží chrbát.

O čom teda písal apoštol Pavel, keď hovoril o „tajomstve pobožnosti“? Čo je na zbožnosti a viere človeka tajomné? Je to niečo, čo by sme mali skrývať pred ostatnými, aby sa o tom nedozvedeli? Nejako to nesedí s tým, čo čítame aj na iných miestach Božieho slova. Veď sme tu na to, aby sme zvestovali evanjelium, viedli ľudí k viere, k zbožnosti. Tak čo má byť tu pritom tajomné?

Myslím si, že vo viere v Krista nemáme tajomstvá, že ani Pán Ježiš nerobil nič potajomky. Viete o niečom takom?

Keď Pána Ježiša vypočúval veľkňaz Annáš a pýtal sa na Jeho učenie, Ježiš mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzali všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. Nebolo čo skrývať.

Možno, keď Pán Ježiš upozorňoval učeníkov, aby nikomu nerozprávali o tom, čo videli na hore premenenia, že toto bolo na určitý čas tajomstvom, alebo čo sa odohralo pri vzkriesení Jairovej dcéry. Toto utajovanie malo svoj dôvod. Ježiš nechcel provokovať a dráždiť farizejov a zákonníkov, pretože hrozilo, že by k zatknutiu a odsúdeniu bolo došlo skôr. Ale aj toto tajomstvo vyšlo po čase na povrch a učeníci to v evanjeliu zaznamenali a odtajnili.

Čo je teda tajomné na pobožnosti? To, že základom viery je Ježiš Kristus? Ale toto predsa nie je tajomstvo? Ani dnes ani vtedy, keď tieto slová apoštol Pavol písal svojmu žiakovi Timoteovi. Prečo je to napísané takým zvláštnym spôsobom?

Musím sa vrátiť späť k tej vražde amerického prezidenta. Existuje niekoľko desiatok teórií o tom, kto stojí za touto vraždou. Zaoberalo sa tým množstvo ľudí, ktorí to vyšetrovali, pýtali sa svedkov, skúmali zábery a zverejnené správy a niektorí našli vysvetlenie. Rozlúskli záhadu, vysvetlili to tajomstvo. Aspoň si to myslia, že našli skutočne pravdivú odpoveď a vedia zodpovedať všetky veci, ktoré v oficiálnej správe nesedia. Títo ľudia veria svojim výskumom a veria, že vyriešili túto záhadnú vraždu. V mnohých dokumentoch sa to takto podáva: Tajomstvo je odhalené. Záhada je vyriešená.

Uvedomil som si, že takto sa môžeme pozerať aj na vieru v Pána Ježiša Krista. Skutočne ju môžeme vnímať ako záhadu. My sme uverili a spoznali sme pravdu a pre nás už Pán Ježiš, ktorý sa zjavil v tele, alebo bol zvestovaný národom, nie je tajomstvom. Táto záhada pobožnosti je v našom živote vyriešená. Ale všimnite si to množstvo ľudí, žijúcich okolo nás, ktorí tejto zvesti neveria. Zbožnosť je pre nich stále tajomstvom, skrytým a nepochopiteľným. Nedokážu tomu uveriť. Nechápu, prečo je Kristus tak dôležitý pre ich život, nevedia a ani netušia, že bez Krista sa rútia do záhuby. Cele sa im to zdá neuveriteľné, neskutočné, nemožné. A to je tajomstvo pobožnosti. Stoja pri ňom veľmi blízko, majú to na dosah svojho života. Veď Boh predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. Ale pre nich je to nepochopiteľná vec. Viera v Krista? Viera v Boha? Čo je na tom také dôležité?

Raz o tom hovoril Pán Ježiš aj učeníkom. Zástupom hovoril v podobenstvách a učeníci sa vždy po čase pýtali, čo to a to podobenstvo znamená. Sami videli, že tak ako oni tak aj mnoho ostatných síce počulo podobenstvo, ale nechápalo jeho význam, jeho odkaz a zmysel. ...vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané... vysvetľoval im Pán Ježiš.

Zmysel mnohých podobenstiev ostal pre niektorých ľudí skrytý. Ostalo to ako tajomstvo, ktoré neprinieslo človeku vyslobodenie.

Takže tajomstvom pobožnosti je On, ktorý sa zjavil v tele... Akoby to bola hádanka. Pavol ani nenapísal, o koho konkrétne ide. Ale my všetci ako veriaci ľudia vieme, o kom je tu reč. Boh sa predsa zjavil v tele, sklonil sa k nám ľuďom a zobral na seba podobu človeka.

Tajomstvom pobožnosti je, že ...ospravedlnený bol v Duchu... Narodil sa skrze Ducha Svätého a aj keď bol človekom, ktorý by mal byť hriešnym, nebol, pretože bol aj pravým Bohom.

Tajomstvom pobožnosti je, že ...sa zjavil anjelom... Boli to anjeli, ktorí počas jeho narodenia prevolávali na Božiu slávu, boli to anjeli, ktorí mu po pokúšaní na púšti posluhovali, a bol to Boží anjel, ktorý ho posilňoval v Getsemanskej záhrade.

Tajomstvom pobožnosti je, že ...bol zvestovaný národom... Myslím, že nemusím hovoriť meno, o kom toto slovo platí, lebo veriaci ľudia vedia, o kom je reč, a nikdy by si ho nepomýlili s niekým iným.

Tajomstvom pobožnosti je, že ...uverili v Neho na svete... Je tu reč o nás. My sme tí, ktorí sme toto tajomstvo spásy pochopili a prijali a je pre nás odhalené.

Tajomstvom pobožnosti je, že ...bol vzatý v slávu. Je nutné vysloviť jeho meno? Nevieme, v kom sa toto tajomstvo naplnilo a odhalilo?

Myslím, že každé tajomstvo by malo byť niekedy odhalené.

Počas druhej svetovej vojny používali nemecké ponorky a nemecké letectvo kódovací stroj ENIGMA. Bol to veľmi zložitý mechanizmus, o ktorom si Nemecké velenie myslelo, že nie je možné toto kódovanie rozlúštiť. Takto zašifrované sa posielali správy a tajné informácie velenia. Ale v roku 1942 sa podarilo z jednej nemeckej ponorky zobrať kódovaciu knihu a potom v Anglickom Bletchley Parku už dokázali prečítať všetky nemecké správy, ktoré zachytili. Aby sa to neprezradilo, dokázali obetovať mnoho zásobovacích konvojov, ktoré potopili nemecké ponorky počas vojny, dokonca i jedno celé mesto, len aby nevyšlo najavo toto tajomstvo.

Až po 20 rokoch od konca vojny sa začalo postupne s odkrývaním tohto historického faktu. V roku 1974 vyšla kniha s názvom Extrémne tajomstvo, kde boli presne popísané detaily toho, ako sa podarilo rozlúštiť kód Enigmy. Bola to jedna z dôležitých vecí, ktorá pomohla k porážke fašizmu. Hrdinovia, ktorým sa to podarilo, nemohli byť oslavovaní ako hrdinovia, lebo aj niekoľko rokov po vojne to muselo ostať tajomstvom.

Tak symbolicky aj pri tom by sa dalo povedať to biblické: ...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí...

Odhaliť tajomstvo pobožnosti je životne dôležitá vec pre každého jedného človeka. Pretože poznať pravdu o tajomstve pobožnosti znamená zachrániť si život pre večnosť. Takže je to otázka na nás: Poznáte, bratia a sestry, tajomstvo pobožnosti? Uverili ste v Ježiša Krista, ktorý nám prináša spásu? Ak áno, máte nesmierny poklad práve v tejto osobe Boha a Spasiteľa sveta.

AMEN

 

Piesne: 355; 361; 458; 634; A 62; 656/14

Texty: 5M 10,12-15; R 10,1-4; J 7,14-18; Ž 104,10-15.27-30

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

december 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nasledujúce udalosti

piatok - 14. dec 2018 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava
sobota - 15. dec 2018 17:15 Kysak
Fusion
nedeľa - 16. dec 2018 08:00 Drienovská Nová Ves
3. adventná
nedeľa - 16. dec 2018 09:30 Obišovce
3. adventná
nedeľa - 16. dec 2018 11:00 Kysak
3. adventná